Google + страници вече са отворени и за Бизнеса

Google + страници вече са отворени и за Бизнеса

Най – накрая Гугъл разреши на Бизнеса и отраслите да се включат в Google+. Това е една Добра новина от Гугъл, защото по този начин презентирането на Бизнеса става още по-сериозно и се обвързва с най-новата и предполагам в бъдеще най-голяма социална мрежа Google+

 

0
0