ЧЕЗ разпределение се включва в изследователски проект за създаване на интелигентна мрежа

42 организации от 16 държави ще изпълняват проекта.

ЧЕЗ Разпределение България се включи активно в проект INTERRFACE, в рамките на който ще бъде проектирана, разработена и експлоатирана интергрирана паневропейска архитектура за мрежови услуги. Тя ще действа като интерфейс между енергийната система и клиентите и ще позволи безпроблемна и координирана работа на всички заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да се изгради система, чрез която операторите на преносните и разпределителните мрежи, като и пазарът на електроенергия да осъществяват умно управление на мрежата и взаимодействие с клиентите, като успоредно с това се създадат нови правила за нейното ползване. Запасяването на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, и употребата ѝ, когато е необходима, е една от възможностите, които умната мрежа трябва да предлага.

„Навлизането на технологиите в енергетиката и във всеки един етап от управлението на мрежата вече се случва. Изграждането и внедряването на умни мрежи ще бъде все по-обвързано с развитието на потребностите на клиентите. Дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества предлагат и ще осигурят по-добро качество на живота. Вярваме, че ще допринесем много за проекта с нашия опит като най-голямото разпределително дружество в България, което обслужва и една от европейските столици“, каза Ясен Тодоров, директор „Управление на мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Стартът на новия четиригодишен изследователски проект беше даден на 16 януари 2019 г. в Брюксел. Проект INTERRFACE се изпълнява от консорциум от 42 организации (университети, мрежови и пазарни оператори, доставчици на услуги и технологии) от 16 държави и се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

 

Материалът ЧЕЗ разпределение се включва в изследователски проект за създаване на интелигентна мрежа е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0