Таксите за обучение в 13 университета скачат с между 30 и 270 лева

0

0
Таксите за обучение по отделни специалности в 13 държавни университета ще се увеличат с между 30 и 270 лева през новата учебна година. Повишението е с между 5 и 63 на сто. Намаление на цената за година обучение предлага само едно висше училище. В други 19 няма да има промени. Таксите за обучение и кандидатстване в държавните университети бяха одобрени в сряда от правителството. Намаление има при Висшето строително училище „Л. Каравелов“ – София, от 17%. То е при професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, отнася се за задочна форма на обучение. Таксата за него става 450 лева при 540 лева за настоящата учебна година. При 13 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава с от 5% до 63%, или от 30 до 270 лева. Това са Техническият университет – Габрово, Техническият университет – Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет – Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, и др. Най-голямото увеличение от 63% е на Техническия университет – Габрово и се отнася за студентите задочна форма на обучение в техническите науки. При 19 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите. При таксите за обучение на докторанти при 5 държавни висши училища увеличението е средно с 20% (от 50 до 150 лева). Това са Химикотехнологичният и металургичен университет, Медицински университет – Варна, НАТФИЗ, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите. Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 800 лева. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е в размер на 30 лева при средна такса за обучение от 750 лева. Таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти от 460 лева. Предложените такси ще обхванат над 160 000 брой учащи, в т.ч. 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0