Ето 16  последователни стъпки при изработка, направа или инсталиране на Уеб Сайт или Блог. Държа да уточня, че всеки уеб проект ( сайт или блог) е уникален сам по себе си, затова е възможно известно разминаване – добавяне или отпадане на стъпки. Затова по-добре питайте. Както се казва в една поговорка “С питане и до Цариград се стига”!

1. Клиент: Възникване на идея за направа на сайт. Вие имате реален бизнес и желаете да го популяризирате, чрез направа на интернет сайт (блог). Изпращате запитване към Нас (уеб програмисти) за направа на сайт, с кратко уточнение на идеята.

Цитат: „ОТ: Вашето Име< > e-mail: vashiat_email@abv.bg Телефон: 0898…………….
Заглавие: Изработка на уеб сайт
Текст:  Здравейте, имаме малко семейно хотелче на нашето черномерие. Бих искала да ви попитам каква ще е цената за изработката на уебсайт за него?

ОТ: Друго Име< > e-mail: vash_email@abv.bg Телефон: 0887……..
Заглавие: Текст: Имаме написани няколко книги искаме да поръчаме да ни изработите сайт в които потребители да влизат и четат срещу някаква такса може ли да направите такъв и колко ще струва?

2. Уеб Програмист : Проучване на идеята – дали я има реализирана вече, има ли и колко сериозна е конкуренцията, анализ по различни уеб параметри.
Задаване към Клиента на доуточняващи въпроси

Цитат: Здравейте Г-жо Г-не ,
Ако ми изпратите малко повече информация, относно вашите изисквания, бих могъл да
прецезирам офертата към Вас. Например:
1. Имате ли вече съществуващ уеб сайт или това ще е първият Ви?
2. Как се казва Хотелът и къде се намира?
3. Имате ли набелязано име за сайта ( домейн)?
4. На колко езикови версии ще бъде преведен сайта?
5. Ще желаете ли възможност за оптимизиране на сайта спрямо Гугъл (по-виско класиране при търсене)?
6. Различни други въпроси свързани с бизнес идеята…..


3.
Клиент: Отговор на зададените от уеб програмиста въпроси (т. 2)
Задаване на доуточняващи въпроси, свързани със специфичните термини

 1. Цитат:
  1. Досега не съм имал/а сайт. Хотелът се намира….и се казва ………..
  2. Какво е Домейн?
  3. Какво е Хостинг?
  4. Колко време ще Ви отнеме?
  5. Каква ще е цената за изработката?
  6. Други въпроси…………..

4. Уеб Програмист : Отговор на въпросите по т.3.

Цитат:1. Домейн се нарича името, което ще използвате за Вашият сайт. По конкретно www.imenavashiatsait.com – е Вашият домейн (име на сайт). Той се закупува за срок минимум 1 година, цената му е около 18 лв. за 1 година.
2. Хостинг е пространството, което се използва за разполагане на информацията съдържаща се в сайта (снимки, статии, база данни и т.н.). Това е отделна директория, разположена на даден сървър (супер мощен компютър с огромно количество памет, най-често разположен някъде в USA), откъдето става достъпа до Интернет.
3. Времето за изработка на сайт зависи от Вашите изисквания и най-често е от 7 до 21 работни дни. Най-кратко е при изработка на Блог – около 5 работни дни.
4. Цената за изработка е 300 лв. за Блог, и от 350 до 900 за уеб сайт. За по-мащабни проекти (сайтове за обяви, онлайн магазин и пр.) цената е над 1000 лв.
5. Изпращане на конкретна ценова оферта с изброени всички параметри в нея.

5. Клиент: Отговор на Офертата – приемане или коментар по нея.
Задаване на доуточняващи въпроси спрямо офертата, добавяне на нови клаузи. Уточняване на въпроса с Оптимизацията на сайта (блога)  – класирането в Гугъл по определени ключови думи.

Цитат:
Запознах се с Вашето предложение и ако правилно съм Ви разбрал Вие сте склонен за 300 лв.  да ми изработите web site от типът Блог, като му осигурите позиция в Google на някоя от първите три страници? Предложението ми изглежда приемливо и го приемам! 5 дена за изработката му са време , което ме устройва. От Вас очаквам да ми кажете кога и как започваме с изпълнението! Какво ще е най-подходящото име (домейн) за блога ми? Съгласен съм на ежемесечна поддръжка в размер на 40 лв.

6. Уеб Програмист : Отговор на въпросите по т.5 – ако има такива.
Изпращане на примерен договор  за изработка/инсталиране на сайт/блог. Уточняване на начина за плащане по контракта. Най-често сумата е разделена на 3 равни части:
1.  1/3 от сумата + сумата за хост и домейн  се превежда при сключване на договора;
2.  1/3 от сумата се превежда при изработката на структурата на сайта / блога – реално сайтът/блога е готов, но трябва да се напълни с информация
3. 1/3 от сумата (остатъкът) се превежда при напълване на сайта/блога . Ако има включена клауза за определено оптимизиране на сайта/блога ( Става въпрос за появяване на определена страница в Гугъл при търсене по предварително зададена ключова дума) сумата се превежда при получени резултати.

7. Клиент: Сключване на договора. Избор на домейн и превеждане на първата вноска.
Определяне на конкретните стъпки и време за изпълнението им.

8. Уеб Програмист : започване на работата по сайта/блога. Изпращане на готовите неща (модули) за преглед от страна на клиента.

9. Клиент: Коментар по готовите модули – изисквания за определени корекции, добавяне или отстраняване на определени елементи.

10. Уеб Програмист : Коригиране и изпращане на вече коригираните модули за крайно одобрение. Цялостно приключване по структурата на сайт/блога.

11. Клиент: Одобрение на вече направения и инсталиран сайт/блог. Превеждане на втората вноска от договорената сума и изпращане на нужната информация за сайта (текст + снимки)

12. Уеб Програмист : Напълване на сайта/блога с предоставената информация. Първоначална оптимизация на сайта/блога. Обясняване на принципите на работа с контролния панел ( мястото откъдето се управлява съдържанието на сайта/блога).
Регистрация и оптимизация на сайта по набелязаните ключови думи. Първи положителни резултати – появяване в топ 30 на Гугъл.

13. Клиент: Превеждане на остатъка от договорената сума. Добавяне или корекция на информация по сайта.

14. Уеб Програмист : Ежемесечен анализ и коригиране по набелязаните ключови думи.  Възходяща оптимизация на сайта/блога.

15. Клиент: Превеждане н а ежемесечната сума за поддръжка и оптимизация.

16. Уеб Програмист : SEO анализ и предложения за промени – ежемесечно. Следене за  нормалното функциониране на сайта и предпазване от нежелани уеб атаки.

0
0