София промени правилата и за прием в ясли и в І клас

0

0
Правилата за прием в самостоятелни общински ясли, както и за влизане в І клас в училищата в София баяха променени за пореден път от Столичния общински съвет. Критериите за влизане в самостоятелна ясла бяха уеднаквени с вече влезлите в сила нови правила за класиране за детски градини. Наредбата за първокласниците пък беше изменена заради промени в документ на образователното министерство. И според новите изисквания за прием в І клас отново водещ критерий ще е адресът в района на училището, както и от колко време е той. Деца с регистрация в района на училището от повече от 3 години ще имат най-голям шанс за прием, тъй като попадат в т. нар. първа група. Там според новите правила на образователното министерство, приети и от общинския съвет в София в четвъртък, ще влизат и деца, които имат брат или сестра до 12 години, който учи в същото училище. За тях адресът ще е без значение. Когато се класират децата от първата група (с адрес в района на училището над 3 години и с брат или сестра в същото училище) и ако останат свободни бройки, ще се преминава към прием на децата от втората група. В нея влизат деца, които живеят в района на училището от между 1 и 3 години. Когато и те бъдат класирани и ако останат места, ще се минава към трета група – с адрес в района на училището от по-малко от година. Най-малък шанс за прием имат децата, които не живеят в района на училището. Те попадат в последната четвърта група. За тяхното класиране Столичната община въвежда и допълнителни критерии, които дават предимство на деца, които имат брат или сестра в същото училище, но над 12-годишна възраст. Те ще получават допълнително 11 точки. Бонус има и за деца от многодетни семейства, за сираци, за първокласници с един родител или без родители. Уседналостта беше приложена като критерий за влизане в І клас за първи път през миналата година. И тогава, както и през тази година в София приемът ще става на хартия и на място в училищата, а не през централизирана електронна система, каквото има в останалите големи градове. Промените за приема в самостоятелните общински ясли (в тях има само яслени групи) преповтарят вече направените изменения за детските градини. С тях се въвежда уседналост при кандидатстването, която обаче влиза в сила от следващата година. Тогава за постоянен или настоящ адрес в София и в административния район на детската градина ще се дават точки само ако регистрацията е от поне година. За предстоящото класиране през май обаче няма да има значение от кога е адресната регистрация. Сега за постоянен или настоящ адрес в административния район на градината се дава еднакъв брой точки – по 2. Промените за предстоящата кампания, която започва на 18 март, не са толкова резки. В самостоятелните ясли също се съкращават местата за деца с хронични заболявания от 5 на 3 в група. Тези за деца със специални образователни потребности стават 2 вместо 3. Доказването на хронично заболяване ще става само с решение на ТЕЛК или НЕЛК, а не както досега с документ от личния лекар. По-голямо предимство от тази година ще имат и работещите родители и тези, които са студенти за сметка на безработните. Работещите и студентите ще получават по 2 вместо по 1 точка. Децата, които имат брат или сестра в същата ясла, и близнаците пък се изваждат от т. нар. социална опашка и ще кандидатстват по общия ред. До последния момент няма да има яснота за свободните места, които градините и яслите ще обявят за прием от септември. Причината е, че директорите ще попълват бройките до откриването на кампанията за кандидатстване, което ще стане на 18 март, понеделник. Промени са възможни и в последствие до обявяването на класирането през май.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0