Следващото поколение бронирани бойни машини ще се разработва от европейски консорциум воден от Patria

0

0

Patria ръководи консорциум за отбранителна промишленост, който участва в програмата на ЕС „Европейска програма за индустриално развитие на отбраната (EDIDP)“. Фокус на част от програмата EDIDP, е развитието на наземните бойни способности (GCC) чрез разработване на бронирани платформи от следващо поколение и надграждане на съществуващите. Patria е индустриален координатор на EDIDP-GCC-2020. За изпълнението на програмата Patria сформира консорциум, наречен FAMOUS (European Future Highly Mobile Augmented Armored Systems).

EDIDP е програма за развитие на отбранителната промишленост, предназначена да подкрепи конкурентоспособността и иновационния капацитет на военната индустрия на съюза. Тя е първата програма за развитие на отбранителни способности с финансирана от ЕС с пакет от 500 милиона евро. Изборът на Patria за ръководител на програмата EDIDP е направен в края на юни 2021 г., а проектът ще стартира на практика през есента на 2021 г. Проектът „Наземни бойни способности“, воден от Patria, ще продължи две години.

Програмата FAMOUS има за цел да разработи бъдещи технологии и изпълнения, които подобряват наземните бойни способности в области като мобилност, хибридната експлоатация, генерирането на енергия и съхранението на енергия, системи за сигурност и информираност за ситуацията, роботика, C4I решения, оръжейни системи и решения за поддръжка на жизнения цикъл.

„, Като интернационална компания с уникален опит в отбраната по суша, море и въздух, Patria е координатор на консорциума, тя ръководи и координира програмата FAMOUS. Очакваме всички 19 компании, включително интегратори на наземни бойни системи, както и високотехнологични средни и малки и средни предприятия, да внесат в проекта силно допълващи се експертни познания, технологии и ноу-хау. Цялостната комбинация от различни най-модерни възможности на наземната система значително ще подобри производителността и технологията на бронираните платформи “, казва Еса Рауталинко, президент и главен изпълнителен директор на Patria.

„Тази програма за развитие е ценна не само с разработването на нови платформи , но и защото развива нов уникален и иновативен подход за разработване на технологии от следващо поколение, които ще бъдат използвани в бъдещи бронирани бойни машини и системи. Тези концепции ще бъдат бързо достъпни и ще се внедрят в бъдещи системни архитектури още по време на настоящата Многогодишна финансова рамка (МFF), както и ще се използват и в бъдещите европейски бойни машини. Разработката не само се финансира, но и се очаква продуктите в крайна сметка да достигат до реална си употреба. Този подход ще доведе до единство и по този начин ще увеличи съгласуваността, стандартизацията и съвместимостта между различните платформи в ЕС “, казва Юси Ярвинен, президент на бизнес звеното на Patria’s Land.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0