Родолюбецът Петър Увалиев – пример за идните поколения