Работна група пак ще умува как „успешно“ да купи медицински хеликоптери

Работна група пак ще умува как „успешно“ да купи медицински хеликоптери

Министерството на здравеопазването съобщи, че е сформирало работна група, която да разгледа отново параметрите на прекратената поръчка за покупката на медицински хеликоптери.

Както Mediapool съобщи вчера, поръчката е прекратена, тъй като единственият кандидат – италианската компания „Леонардо“ – е бил отстранен, защото е предложил по-висока от максимално допустимата цена.

Офертата на фирмата е на стойност 123 363 956 лв. без ДДС, докато определената от МЗ максимална цена е 102 589 827 лв. без ДДС.

Работната група към МЗ трябва да прецени и анализира условията, при които би могъл успешно да бъде възложен и изпълнен проектът за спешната медицинска помощ по въздух (HEMS). В зависимост от потенциалните рискове и в случай на необходимост, може да бъдат предложени и промени в условията на процедурата.

В работната група се предвижда да вземат участие експерти – представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Министерството на транспорта и съобщенията.

„Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проекта, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост“, увериха от МЗ.

„Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия в съответствие с българското и европейското законодателство, за да бъде успешно завършен проектът по въвеждане на спешната медицинска помощ по въздух“, казаха от ведомството.

От писмо на отстранения участник в процедурата, обаче, става ясно, че проблем с графика за доставки има.

От документацията към прекратената обществена поръчка се вижда какви са мотивите на италианската компания „Леонардо“ да надвиши зададения от българската държава финансов лимит от 102 589 827 лв. без ДДС. Компанията обяснява, че поради нарастващите разходи за части, енергоносители и доставки не е в състояние да удовлетвори зададения бюджетен лимит и любезно моли за преразглеждане на бюджета.

Компанията изтъква проблем и със зададените срокове за доставка на машините.

Според „Леонардо“ осигуряването на първия хеликоптер до края на 2023 г. ще бъде предизвикателство, отново заради проблемите с доставките на части.

Покупката на хеликоптерите е част от проекта за изграждане на система за въздушна спешна помощ HEMS, залегнал в Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Финансирането на проекта се предвижда да бъде осигурено по две линии: с парите по Плана за възстановяване и устойчивост и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Засега от МЗ отричат риск финансирането на бъде засегнато от забавянето.

Първоначалният график на доставките предвиждаше до 01.09.2023 г. да бъде доставено общото оборудване за всички хеликоптери, а до 01.12.2023 г. да бъде извършена доставката на първия хеликоптер.  

Източник: mediapool.bg

The post Работна група пак ще умува как „успешно“ да купи медицински хеликоптери appeared first on Начало.

0
0