Първият кандидат за ръководител на Апелативната специализирана прокуратура е Росен Радев

Прокурор Росен Радев, който в момента правоприлага в Специализираната прокуратура, е първият кандидат в третата поред процедура за избор на административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Това съобщава сайтът “Правен свят”.

Професионалният му опит в съдебната система започва като следовател през 1992 година и продължава от 1994 година като прокурор. Кандидатът за поста е бил и адвокат в периода юни 1999 година до 2008 година, а от 2012 година до момента е прокурор в Специализираната прокуратура.

В концепцията си прокурор Радев е записал, че познава съдебната практика и изискванията на Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд към качеството и обема на събираните доказателства , както и по отношение на мерките за неотклонение и бързината на разследване. “За мен е важен и опитът, който съм натрупал като следовател, прокурор и съдия изпълнител, както и този като адвокат, който ми позволи при упражняване на професията да добия непосредствени впечатления за организацията на работата в различните следствени служби, прокуратури и МВР институции “, пише в концепцията си кандидатът.

Една от идеите му за повишаване на квалификацията на прокурорите от Апелативната специализирана прокуратура и подобряване на качеството на актовете им е те на първо място да бъдат запознати с всички решения и определения на Апелативния специализиран наказателен съд и Върховния касационен съд по дела, подсъдни на специализираните съдилища. Друга иновативна идея на прокурор Радев е да се мисли в бъдеще в посока сканиране на делата и явяване на прокурора в съдебна зала с електронна книга или таблет, “вместо с няколко килограма бумаги, които трудно се събират и на малките банки в съдебните зали”.

Част от мотивацията на прокурор Радев да заеме поста е това, че познава лично всички свои колеги в горната инстанция, работата на обвинението, както и липсата на кандидати от самата Апелативна специализирана прокуратура, които да са изразили желание да заемат длъжността. “Личната ми мотивация да кандидатствам за заемане на длъжността административен ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура е обусловена и от това да докажа че са безпочвени слуховете ,че всеки кандидат, който не е посочен, ще бъде репресиран”, пише още в концепцията на прокурор Радев.

До изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите, който е до началото на другата седмица, прокурор Радев е единственият кандидат за поста. Както “Правен свят” вече писа, предходните две процедури претърпяха провал, тъй като при първата единият кандидат – градският прокурор Емилия Русинова – се отказа от надпреварата, а другият – следователят Бойко Атанасов – не събра нито един глас в своя подкрепа от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). При втория обявен конкурс пък нямаше нито един желаещ да заеме поста.

…read more

Source:: Първият кандидат за ръководител на Апелативната специализирана прокуратура е Росен Радев

0
0