Проф. д-р Стоян Денчев удостоен с почетния знак на Съвета на ректорите

0

0

Проф. д-р Стоян Денчев получи Почетния знак на Съвета на ректорите на висшите училища у нас, който му бе връчен днес от Управителния съвет на Съвета на ректорите в България, и грамота за дългогодишна ползотворна ректорска дейност, която е допринесла изключително много за развитието на висшето образование и духовността в България.

Това стана в Царските салони на Военна академия „Г.С. Раковски“, където се редовно заседание на Съвета на ректорите на висшите училища. Домакин на събитието бе ген.-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г.С. Раковски“. На заседанието присъстваха Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министрите Петър Николов и Таня Михайлова, зам.-министърът  на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) д-р Атанас Запрянов, съветникът на мнистър-председателя на и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет г-н Георги Кръстев.

Преди заседанието председателят на Съвета на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев официално представи на колегията новия ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева.

Бившия ректор на УниБИТ проф. Стоян Денчев, който към момента е председател на Общото събрание на УниБИТ и директор на Института по информация и сигурност, бе поздравен от проф. Тотев за заслугите му за създаването през 2010 г. на най-новия български университет, който е естественото продължение на един от най-значимите феномени в българското образование – Държавния библиотекарски институт.

Проф. Тотев изтъкна дейността и заслугите на проф. Денчев, в качеството му на един от най-видните общественици в страната и приносът му по линия на опазването и съхраняването на българското материално и нематериално културно наследство като председател на Съюза на народните читалища в цели два последователни мандата и в продължението сега като негов почетен председател.

Проф. Денчев за издигане престижа на българската наука, образование и култура е голяма и се допълва от членството му в редица чуждестранни научни и образователни академии. Той е носител на много международни отличия за наука и образование, гост-професор в Калифорнийския университет в Бъркли и дългогодишен член на настоятелството на патриаршеския храм „Св. Александър Невски“ в София. Това са само малка част от нещата, в които проф. Стоян Денчев участва и по този начин поддържа авторитета на България в Европа и другите страни, допълни проф. Тотев.

Проф. Денчев, благодари за признанието като изтъкна ролята на ректорските ръководства, които заедно и в симбиоза с успешния министър Красимир Вълчев, постигнаха завидни резултати в развитието на българското висше образование. Това отчетливо се забелязва в настоящия мандат на министър Вълчев и неговите колеги. Проф. Денчев бърна внимание на аудиторията, че не само той лично, но и ректорите на висшите училища в България подкрепят усилията на правителството за издигане ролята на българските учители в структурата на съвременното българско обществото, като подчерта, че следващата задача на правителството и респективно на Министерството на образованието и науката, която не търпи отлагане, е да бъде обърнато внимание и на престижа и ролята на университетските преподаватели, които ежедневно допринасят за издигането на авторитета и просперитета на  нашата Родина.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0