Професиите, които изискват математика, са с най-висок очакван ръст на доходите

0

0

Професиите, които изискват задълбочено изучаване на математика и природни науки, са с най-висок очакван ръст на доходите. Това коментира днес във Варна министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той припомни, че за дейностите по интереси през тази година на училищата са осигурени 25 милиона лева от бюджета. Обобщената информация сочи, че 60 процента от тези интереси са в областта на математиката, техника, природните науки, каза министърът. Според него това е много добър резултат, тъй като е било заложено минимум 40 процента от тези дейности да бъдат в тези области.

Най-трудно е провокирането на интересите за учене на децата точно в тези области, каза още Вълчев и допълни, че те са по-трудни за обучение, а от друга страна при тях има най-голям недостиг и най-голям бъдещ недостиг на пазара на труда.
Министърът каза, че се работи по преструктуриране на приема в системата на висшето образование, като се опитва да се свърже търсенето на образование с търсенето на пазара на труда.

Вълчев обясни, че инструментът за това е приемът. Той даде за пример намалението на приема в професионалните направления икономика, право, психология и други. За сметка на това е увеличен е приемът в педагогическите, инженерните и природо-математически, аграрните науки. За тези професионални направления се предоставят и допълнителни стипендии. По думите на министъра в тези специалности следващите години ще се пенсионират два пъти повече хора, отколкото учат в момента.

По-късно днес министър Вълчев ще участва в граждански диалог, посветен на образованието. Министърът каза, че по време на срещите се говори за образованието във всичките му измерения.

Той припомни две от най големите предизвикателства в системата на предучилищното и училищното образование – да бъдат обхванати всички деца, както и модернизиране на системата и провокиране на интереса на децата към учене.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0