Прокуратурата със становище за къщите над река в Дебрен

По повод репортаж, излъчен на 05.01.2019 г. в предаването „bTV репортерите“ на „БТВ Медиа Груп“ ЕAД – „Въздух за продан“, Окръжна прокуратура – Благоевград информира за следното:

На 30.11.2018 г. в ОП – Благоевград са постъпили материали от Върховна административна прокуратура относно подаден сигнал от началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за допуснати груби нарушения при издаването на две разрешения за строеж в с. Дебрен, община Гърмен.

В тази връзка е била образувана прокурорска преписка и на 03.12.2018 г. наблюдаващият прокурор е изискал информация от кмета на община Гърмен за предприети действия по повод получения сигнал. От съдържанието на отговора, изпратен от кмета на общината, е видно, че спрямо двата строежа в с. Дебрен са съставени констативни актове за спиране на строителството. Издадени са заповеди на кмета на община Гърмен за спиране изпълнението на строежите и забрана достъпа до тях.

На 19.12.2018 г., с оглед действащи разпоредби и специално предоставените от закона функции и правомощия, Окръжна прокуратура – Благоевград е депозирала протест за обявяване на разрешенията за строеж от 07.03.2017 г. и от 10.10.2018 г., издадени от главен архитект на община Гърмен, за нищожни, поради противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Предстои произнасянето на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югозападен район по внесения от прокуратурата протест.

С оглед предприетите действия от страна на прокуратурата, считаме за некоректно заключението, направено в телевизионния репортаж, а именно – „държавното обвинение твърди, че този казус не е в неговите компетенции“. Следва да се обърне внимание, че от страна на прокуратурата протестът за обявяване на двете разрешения за строеж в с. Дебрен за нищожни е депозиран пред компетентния орган 18 (осемнадесет) дни преди датата на излъчване на гореспоменатия репортаж.

Снимка: btvnovinite.bg

0
0