При 10% болни ученици ще се преминава към онлайн обучение

0

0
Към дистанционно обучение през новата учебна година ще се преминава ако 10% от учениците в дадено училище са болни, а не 15%, както първоначално предвиждаше планът на образователното министерство. Това обяви министърът на образованието проф. Николай Денков във вторник след заседание на отрасловия съвет в сектора.

„Днес пристигнаха и насоките на Министерството на здравеопазването, които прецизират някои от нашите насоки и ние ще ги вземем предвид в пълна степен. Вместо 15% да бъде границата от болните ученици за преминаване на дистанционно обучение, да бъде 10% и също има някои указания за носене на маски. И двете допълнения са свързани с факта, че този вариант на вируса е доста по-заразен“, заяви Денков.

Маски

В зелената зона учениците от 1 до 4 клас и децата в детските градини ще могат да бъдат без маски с решение на педагогически съвет.

В оранжевата и червената зона маските ще са задължителни и за малките ученици от 1 до 4 клас.

Заради това, че и ваксинирани хора могат да разпространяват вируса, имунизираните възрастни (педагогически и непедагогически персонал) също трябва да носят маски в училищната и детските градини.

Присъствено или онлайн начало – според местната обстановка

Денков обясни, че началото на учебната година ще зависи много от местната обстановка и насоките на МОН дават гъвкавост според ситуацията в съответния град или община, големината на училището и други специфики. Затова на едни места може да е присъствено началото на учебната година, а на други онлайн в зависимост от това в коя зона се намира съответния град или община. Ще зависи също от размера на училището, колко паралелки има и др. особености. Графикът на работа може да се съобрази със спецификите на училището, дали е гимназия, начално училище и т.н.

„Трябва да направим всичко възможно енашите първокласници да посрещнат първия учебен ден в двора на училището и ще се опитаме да го направим за всички деца“, каза Денков.

Малките ученици според насоките на МОН ще прекарват и възможно най-малко в дистанционна форма на обучение. Първи в дистанционна форма при достигане на червената зона ще преминават учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация – и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай, когато навлезем в тъмно-червената зона с 14-дневната заболеваемост над 500 на 100 000 страната.

При двата по-леки сценария с по-ниска от тази заболеваемост – зелен и оранжев (до 250 на 100 000), образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и Министерството на здравеопазване за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

Сборни паралелки

Училищата да могат да формират сборни паралелки за децата от един и същи випуск, които са в риск от отпадане от образователната система или чиито родители работят на първа линия, предвиждат още насоките на МОН. Сборни паралелки за ученици в конкретни училища ще се организират след решение на педагогическия съвет и съобразно възможностите на училището при червения сценарий от скалата на заболеваемост от коронавирус – от 250 до 500 на 100 000 души на областно или национално ниво.

Тогава училищата ще работят по определен от МОН график за преминаване към дистанционно обучение, като изискването е да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

 

 

 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0