Поредният от екипа Камбитов! Нагласена проверка с поставени лица взеха главата на един професионалист!

0

0

Главният архитект на община Благоевград Васил Тинчев е уволнен. Заповедта му е връчена в края на работния ден. Това провокира веднага коментари, че той е първата жертва на стартиращи политически репресии в общинска администрация в годината на избори. Главата му бе взета заради приятелството му с общинския съветник бизнесмена Андон Тодоров, който от месеци е в открита опозиция на кмета Атанас Камбитов. Вероятно везните в полза на налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание на специалиста са се наклонили и заради категоричната позиция на арх. Тинчев, че парк Бачиново не бива да се застроява и свързания с темата отказ на местния парламент да продаде общинската част от съсобствен имот на собственика на „Гъбата“ Иван Давидков- Яйцето, приятел и бивш съдружник на кмета Камбитов .

Официалната версия за уволнението на главния архитект на Благоевград, който за 6,5 г. в администрацията на Камбитов няма нито едно, дори и най-дребно наказание, е жалба от благоевградчанина Райко Зашев, съученик на кмета Ат. Камбитов. В сигнала си Зашев уличава В. Тинчев, че е издал строително разрешение на сграда до съседен негов имот в центъра на Благоевград, без да са уведомени за това заинтересованите страни. В жалбата си той заявил, че гл. архитект му отказал достъп до строителните книжа и издаденото строително разрешение с мотив за липса на правен интерес.

Заради липсата на каквито и да е дисциплинарни наказания, наложени до момента на гл. Арг. „Тинчев, в общината бе свикан дисциплинарен съвет начело със секретаря на общината София Янчева. Според Закона за държавния служител ролята на този съвет е да подпомогне наказващия орган при налагане на най-тежките наказания – “понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година” и “уволнение”. Въпреки категоричната и убедителна аргументация на арх.струмабг.Тинчев по всички точки, по които е трябвало да дава обяснения и липсата на логика специалист от неговия ранг да изхвърчи от поста заради частен случай, който не засяга обществен интерес и по който няма съдебно решение, говори за тенденциозност и преднамереност при налагане на наказанието.

0
0