Планови прекъсвания на тока в Пиринско следващата седмица, вижте къде и кога…

0

0

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград
Община Банско
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Банско: Местност Свети Георги
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Буково, Общ. Гоце Делчев
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Гостун
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Добринище: Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Темелков, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Кремен, Общ. Банско
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Места: І-92 Кв.6
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Обидим: 000024 Еккте 53059, Местност Долене
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Филипово, Общ. Банско: 001319, VІІІ-138, Кв.13, VІІІ-34 Кв.13
Община Благоевград
На 15.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Благоевград: Атон
На 14.02.2019 /08:30 – 10:00 ; 15:00 – 16:30 / – Благоевград: Атон, Еленово, Клокотница, Орион, Орфей, Пейо К.Яворов, Преслав, Хвойна
На 11.02.2019 /08:30 – 16:30 / – Благоевград: Атон, Еленово, Орфей, Преслав
На 11.02.2019 /08:15 – 16:30 / – Благоевград: Атон, Еленово, Преслав, Тракия
На 13.02.2019 /08:00 – 16:30 / – Благоевград: Ахелой, Еленово, Стефан Стамболов
На 11.02.2019 /08:00 – 16:15 / На 12.02.2019 /08:00 – 16:15 / На 13.02.2019 /08:00 – 16:15 / На 14.02.2019 /08:00 – 16:15 / На 15.02.2019 /08:00 – 16:15 / – Благоевград: Босилек, Марица, Св. Димитър Солунски, Св.Св. Кирил И Методий, Спартак, УПИ ІІ-427, Кв.30а
На 13.02.2019 /08:15 – 16:30 / На 14.02.2019 /08:45 – 16:30 ; 09:00 – 16:30 / – Благоевград: Еленово
На 12.02.2019 /08:00 – 16:30 ; 08:15 – 16:30 / – Благоевград: Еленово, Хвойна
На 14.02.2019 /08:30 – 16:30 / – Благоевград: Еленово-2 УПИ VIII, Пейо К.Яворов, Покровнишко Шосе
На 11.02.2019 /08:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /08:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /08:00 – 16:30 / На 14.02.2019 /08:00 – 16:30 / На 15.02.2019 /08:00 – 16:30 / – Българчево

На 15.02.2019 /09:30 – 16:30 / – Дебочица
На 14.02.2019 /08:30 – 10:00 ; 15:00 – 16:30 / – Еленово, Общ. Благоевград: 022039 М.Гошевица, Местност Еленовско Дере, УПИ-2-91,Кв.2
На 11.02.2019 /08:30 – 16:30 / – Еленово, Общ. Благоевград: УПИ-2-91,Кв.2
На 14.02.2019 /08:30 – 10:00 ; 15:00 – 16:30 / – Изгрев, Общ. Благоевград: Местност Кури Дере
Община Гоце Делчев
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил И Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, Местност Вельов Рид, Местност Лозята, Местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет И Пета, Тридесет И Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Балдево: УПИ Vii-97, Кв.9, УПИ ІІІ Кв.14

На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Баничан: Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Боголин: 253
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Брезница: 29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-Іv, Кв.82, УПИ-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 15.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика
На 14.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Брезница: Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Ходжова Поляна, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 11.02.2019 /09:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Буково, Общ. Гоце Делчев: Мвец Каменица, Момина Кула

На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Белтога, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил И Методи, Кл.Охридски, Лале, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Вълкосел: Балтите, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр.Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Георги С Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Заря, Здравец, Кокиче, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Отец Паисий, Прогрес, Първи Май, Рила, Светиката, Свобода, Стопански Двор, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар, Шипка
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Годешево: 509, Арсо Пандурски, Беласица, Бистрица, Бяло Море, Вардар, Гранит, Граничарска, Драма, Кв.16 Парцел 496, Кокиче, Македония, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Одрин, Орела, Осми Март, Пирин, Предела, Рила, Родопи, Розова Долина, Средна Гора, Стара Планина, УПИ-І, Кв.16, М. Стоп. Двор
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Господинци: УПИ-Хі, Кв.1
На 14.02.2019 /14:30 – 16:30 / – Гоце Делчев: Алеко Константинов, Бензиностанция Еко И Района Около Нея, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, Кмет Никола Атанасов, Местност Мочура, Местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Петър Сарафов, Радецки, Серес, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Христо Ботев, Черна Гора, Юрий Гагарин

На 12.02.2019 /09:00 – 10:00 ; 15:30 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 10:00 ; 15:30 – 16:30 / – Гоце Делчев: Ален Мак, Байкал, Бяло Море, Гоце Делчев, Долно Броди, Дунав, Здравец, Иларион Макариополски, Илия Батаклиев, Кирил И Методий, Криволак, Места, Михаил Даев, Никола Вапцаров, Николай Добрев, Панаирски Ливади-Продължение, Паоло Ленц, Пейо К.Яворов, Първи Май, Рила, Симеон Радев, Солун, Стара Планина, Тодор Александров, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Симеон, Царица Йоана, Юрий Гагарин

На 12.02.2019 /12:30 – 13:00 ; 15:00 – 15:30 / – Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Китка, Криволак, Местност Стопнаски Двор, Местност Стопнаски Двор, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади, Попови Ливади, Рила, Стара Планина, Юрий Гагарин
На 15.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Гоце Делчев: Драмски Път
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Гоце Делчев: Драмски Път, Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото
На 12.02.2019 /09:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Гоце Делчев: Дунав, Паоло Ленц, Симеон Радев, Солун

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Гоце Делчев: Местност Мочура
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Гърмен
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Долен, Общ. Сатовча: 1, М. Банян Пи-073034
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Долно Дряново: 000181, Местност Реката, УПИ-I, Кв.30
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Дъбница: Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Жижево: 273
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Копривлен: Цар Симеон
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка
На 13.02.2019 /11:30 – 16:30 / – Корница: Анещи Узунов, Георги Бенковски, Драгоман, Иван Вазов, Иван Козарев, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Местност Кръста, Неуточнен Адрес, Пирин, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Смирненски
На 13.02.2019 /09:00 – 14:30 / – Корница: Владимир Поптомов, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Драгоман, Здравец, Октомврийска, Отец Паисий, Рила, Цар Самуил, Шипка

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил И Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, Местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Кремен, Общ. Банско

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Крибул: 262
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10, Іх-108
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Лъжница: 029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 12.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Лъжница: Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Елена Лефтерова, Ивайло, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Опълченска, Прогрес, Стопански Двор, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 15.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Лъжница: Драва
На 14.02.2019 /14:30 – 16:30 / – Мусомища: Местност Стопански Двор
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Огняново, Общ. Гърмен
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Ореше
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Плетена: М. Горна, М. Долна, М. Забърдо, Неуточнен Адрес
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 12.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / На 13.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Самоков: Тинтява

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Сатовча: Ii-920,Кв.74 По Плана На С. Сатовча, І, Кв.77, Ал.Стамболийски, Атанас Харизанов, Бистрица, Букет, Васил Даракчиев, Васил Левски, Вела Пеева, Възход, С.Раковски, Георги Мутафчиев, Георги Шомов, Девети Септември, Детелина, Драгийца, Дружба, Дунав, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Илинден, Кирил И Методи, Кокиче, Коца И Георги Сачеви, Лазар Карабожиков, Лале, Лиляна Димитрова, Людмила Живкова, Майор Топалов, Малчика, Местност Батала, Местност Стайков Дол, Милушица, Михаил Антонов, Млада Гвардия, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Отец Паисий, Петдесета, Пи-030054 М. Дренов Дол, Площада, Полени, Родопи, Свилен Русев, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Мавродиев, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Червеноармейска, Четирдесет И Девета, Четирдесет И Осма, Четирдесет И Седма, Шипка, Юри Гагарин

На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Слащен: Божур, Вергил Ваклинов, Габер, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, М.Развана, Места, Местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Панайот Волов, Пейо Яворов, Република, Римски Мостове, Родина, Родопи, Свобода, Стадиона, Стопански Двор, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Чичова Бърчина, Шипка
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Теплен
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Туховища: 382
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Фъргово: 189
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Хаджидимово
На 13.02.2019 /12:30 – 13:30 ; 14:30 – 15:30 / – Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2
Община Гърмен

На 14.02.2019 /09:30 – 16:00 / – Горно Дряново: Клиентите Захранени От Тп1, Клв
На 11.02.2019 /14:30 – 16:30 / – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петдесет, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет И Първа, Шестнадесета

Община Петрич
На 15.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Дрангово, Общ. Петрич: Местност Болницата, Старо Село
На 11.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 12.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 13.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 14.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 15.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Кавракирово: 1-Кантар Кв.40, Антон Попов, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Георги Димитров, Димитър Благоев, Илинден, Караач, Местност Исмаилица, Местост Караач, Метлата, Митрова Нива, Неуточнен Адрес, Огражден, Пирин, Пърловица, Синчец, Стопански Двор, Тердух, Шипка
На 11.02.2019 /09:30 – 10:00 ; 11:30 – 12:00 / – Коларово, Общ. Петрич: Местост Марковица
На 13.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Кърналово: Бельовица, Бъкстон, Вит, Витоша, Димитров, Извън Регулацията, Местност Бельовица, Местност Джуново, Местност Юрето, Одрин, Петко Р.Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето
На 14.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Марино Поле, Общ. Петрич: Местност Вадата
На 11.02.2019 /09:30 – 10:00 ; 11:30 – 12:00 / – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври, 28-Ми Октомври, Атанас Маджаров, Бистрица, Брегалница, България, Ванга/Опълченска/, Васил Кънчев, Гоце Делчев, Даме Груев, Демир Капия, Димитър Гощанов, Екзарх Йосиф, Ел-Тепе, Здравец, Иван Вазов, Иван Тасушев, Калабак, Калина, Капитан Джингаров, Кестен, Княз Борис I, Македония, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Михаил Вардев, Орището, Отец Паисий, Пирин, Полковник Дрангов, Пощенска, Рокфелер, Св.Св. Кирил И Методи, Сграда На Тк Гум, Славянска, Стоян Търнаджиев, Тетово, Тома Митов, Хан Крум, Хилендарски Манастир, Цар Борис Iii, Явор, Яне Сандански
На 11.02.2019 /08:30 – 16:30 / На 12.02.2019 /08:30 – 16:30 / На 13.02.2019 /08:30 – 16:30 / На 14.02.2019 /08:30 – 16:30 / На 15.02.2019 /08:30 – 16:30 / – Петрич, Общ. Петрич: Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Георги Урумов, Димитър Талев, Иваник Иловица, Карачали, М.Омондрос, Местност Айран Бунар, Местност Бела Мара, Местност Джевезлъка, Местност Иваник, Местност Омондрос, Местност Поляните, Полковник Дрангов, Първомайски Път, Първомайски Път 44, Рокфелер, Цар Борис Iii
На 11.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 12.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Даме Груев, Дунав, Кочо Мавродиев, Петко Р.Славейков, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Стою Хаджиев, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Червена Скала, Яне Сандански
На 13.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 14.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 15.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Червена Скала
На 11.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 12.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 13.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 14.02.2019 /09:00 – 16:00 / На 15.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Първомай, Общ. Петрич: Младост
Община Разлог
На 12.02.2019 /10:00 – 14:30 ; 10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Бачево: Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил И Методи, Костадин Катранджиев, Местност Перивол, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов, Рила, Тодор Каблешков, Шипка, Яне Сандански

На 14.02.2019 /09:00 – 16:00 / – Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Места, Никола Вапцаров
На 12.02.2019 /10:00 – 14:30 ; 10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Белица, Общ. Белица: Местност Семково
На 12.02.2019 /10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Годлево
На 12.02.2019 /10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Горно Драглище: Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 12.02.2019 /09:15 – 09:45 ; 09:15 – 16:00 ; 15:30 – 16:00 / – Градево: Калугерица, Местност Бяла Поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго – Из Чарк, Местност Лаго-равнако, Местност Лаговете-Стр.Река, Местност Мах.Кацарска, Местност Стружка Река – Лагове, Пи №46, Средорек, Требища, Требище
На 12.02.2019 /10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Добърско
На 12.02.2019 /10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Долно Драглище: 026036, УПИ Ix 219 Кв 42
На 15.02.2019 /12:30 – 16:00 / – Елешница, Общ. Разлог: 9-Ти Май, Васил Бельов, Възраждане, Георги Димитров, Девета, Десета, Кокиче, Родопи
На 15.02.2019 /09:00 – 12:00 / – Разлог: Баба Магдалена, Джинджерица, Дълга Махала, Мирчо Кипрев, Младост, Саровица, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Цар Иван Асен Ii
На 12.02.2019 /09:15 – 09:45 ; 09:15 – 16:00 ; 15:30 – 16:00 / – Разлог: База Предел, Бел Път, Бойков Рид, Горен Стопански Двор, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков Рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Мразеницаа, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел, Саровица Кулата, Черна Река

На 12.02.2019 /10:00 – 14:30 / – Разлог: Местност Перивол
На 12.02.2019 /10:00 – 10:30 ; 14:00 – 14:30 / – Разлог: Местност Перивол, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев

Община Сандански
На 13.02.2019 /09:00 – 13:15 / – Малки Цалим
На 12.02.2019 /11:45 – 12:15 / – Сандански: Банска, Башлийца, Божин Димов, Борис Сарафов, България, Васил Кънчев, Воден, Гео Милев, Гоце Делчев, Имот 813, УПИ Ii, Кв. 39, Кв.89, УПИ Ii-1677 (Нов Идентификатор №65334.3024, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, Осми Март, Пере Тошев, Петър Берон, Петър Сарафов, Плиска, Св.Св. Кирил И Методи, Свети Георги, Свобода, Сирма Войвода, Скопие, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен
На 11.02.2019 /13:00 – 16:15 / – Сандански: Бистрица, Генерал Гурко, Рила, Сердика, Солидарност, Шейново
На 12.02.2019 /09:00 – 16:15 / – Сандански: Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев, Спас Харизанов
На 15.02.2019 /09:30 – 12:00 По Искане На „Есо“ Еад/ – Сандански: Змп,С.Б Фармахим 1
На 11.02.2019 /09:00 – 13:00 / – Сандански: Христо Ботев
Община Сатовча
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 16:00 – 16:30 / – Сатовча: Ii-920,Кв.74 По Плана На С. Сатовча, Атанас Харизанов, Бистрица, Букет, Васил Даракчиев, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Мутафчиев, Девети Септември, Драгийца, Здравец, Иглика, Илинден, Кирил И Методи, Лале, Лиляна Димитрова, Местност Батала, Милушица, Михаил Антонов, Млада Гвардия, Отец Паисий, Петдесета, Площада, Полени, Свилен Русев, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Мавродиев, Тодор Шопов, Червеноармейска, Четирдесет И Девета, Юри Гагарин

На 11.02.2019 /09:00 – 16:30 / – Сатовча: Атанас Харизанов, Букет, Васил Даракчиев, Вела Пеева, Георги Мутафчиев, Драгийца, Иглика, Илинден, Кирил И Методи, Лале, Лиляна Димитрова, Милушица, Михаил Антонов, Млада Гвардия, Отец Паисий, Площада, Полени, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Мавродиев, Тодор Шопов, Тодор Шопов, Юри Гагарин

Община Симитли
На 15.02.2019 /09:45 – 16:30 / – Градево: Десислаго, Еленковци, Лаката-Еленковци, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Марево, Махала Стамболийска, Местност Въковица, Местност Мадана
На 15.02.2019 /09:45 – 10:45 ; 14:45 – 16:30 / – Градево: Десислаго, Еленковци, Лаката-Еленковци, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Марево, Махала Стамболийска, Местност Въковица, Местност Мадана, Местност Свини Дол, Свини Дол
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 11:30 – 12:00 / – Градево: Местност Струма Изливер Хиляд, Струма
На 15.02.2019 /09:45 – 16:30 ; 09:45 – 10:45 ; 14:45 – 16:30 / – Долно Осеново: 291, Кв. 9, Ii–255, Долна Махала, Лаката, Махала Горна, Махала Долна, Местност Шалевец, Пи №111, Пи №162, Пи №466, Пи-061004 М.Лаката, УПИ 5, Кв.12, Чардака
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 11:30 – 12:00 / – Железница, Общ. Симитли: 003141, Vii-122, Имот 002867, Местност Бачева Махала, Местност Джалева Махала, Местност Джалевци, Местност Долно Церово, Местност Дременец, Местност Караджевица, Местност Старата Върба, Местност Шебечковица, Пи №001414, Рибарска, УПИ-Xii-52, Кв. 8, УПИ-Ххіv-50, Център-Над Жп Спирката
На 11.02.2019 /09:30 – 16:30 / – Крупник: Божиница / Гроздовец, Граф Игнатиев, Димитър Ацев, Ернст Телман, Иван Вазов, Карл Маркс, Ленин, М.Извор/Гроздовец, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Стефан Караджа, Трайчо Костов, УПИ X-544,Кв.45
На 15.02.2019 /09:45 – 10:45 ; 14:45 – 16:30 / – Полето: 026023, Кв.3 УПИ V-17, Местност Кьосеви Рудини, Местност Страните, УПИ Vi-381,382,Кв.2, УПИ-I, Кв.21

На 15.02.2019 /09:45 – 10:45 ; 14:45 – 16:30 / – Симитли: Іі-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв.Ораново, Любен Каравелов, М.Ливадите, Местност Дарако, Местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, Стоилково Дере, УПИ I-57,58, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 11:30 – 12:00 / – Симитли: I-819 Кв.25, Xxxvii, Аврора, Бреза, Васил Левски, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Димитров, Герена, Герена, Гр.Симитли, Даме Груев, Димитър Благоев, Долен Герен, Еделвайс, Зеленка, Илинден, Искра, Кокиче, Коматиница, М.Драгова, М.Духарска, Малина, Марек, Местност Бангеови Тополи, Местност Герено, Местност Лочката, Местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ораново, Ораново, Пазара, Пазара, Победа, Полето, Предел, Предел, Първи Май, Руен, Свобода, Септемврийска, Симитли, Симитли, Симитли,УПИ II-1437,Кв.18,, Славянска, Струма, УПИ 1-538 Кв.22, УПИ II-1437, Кв.16, УПИ II-1437,Кв.19, УПИ II-1437,Кв.20, УПИ XVIII-437, УПИ-XLII-1437,Kb.14, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон, Чифлико, Шипка, Юрий Гагарин
На 15.02.2019 /09:45 – 16:30 / – Симитли: М.Ливадите, Ораново, Симитли
На 11.02.2019 /09:00 – 09:30 ; 11:30 – 12:00 / – Церово, Общ. Благоевград: Местност Поището, С.Долно Церово

Община Струмяни
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Вракуповица
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Гореме
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Горна Рибница
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Добри Лаки
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Каменица, Общ. Струмяни
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Клепало
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Колибите
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Кърпелево
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Раздол
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Седелец: Валого
На 13.02.2019 /12:00 – 13:15 / – Цапарево: VI-69, Кв.69, Махала Глинджурци, Махала Дръно Бърдо, Махала Седелски Рид, Махала Чуките, УПИ ХХ, Кв.12 Бивш Стопански Двор

Община Якоруда
На 14.02.2019 /10:30 – 11:00 ; 12:30 – 13:00 / – Банско: Княз Ал.Батемберг, Св.Иван Рилски
На 14.02.2019 /10:30 – 11:00 ; 12:30 – 13:00 / – Якоруда: Айдаре, Алпийска, Белмекен, Богдан Войвода, Букет/Петнадесета/, Бунтишка, Бърдо, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Грагьовец/Стефан Чернев/, Градище/Трета/, Грънчар/23-Септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Дванадесета, Девета, Джебре/Иван Ботушанов/, Джебре/Иван Ботушанов/, Добро Ниве/Партизанска/, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Попкостов, Изгрев, Кирил И Методи, Кожух, Кожух, Лазарец, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч, Македония, Места/П.Джеджеров/, Места/П.Джеджеров/, Местност Буковец, Местност Трещеник, Местност Трещеник, Миланица/Осма/, Мусала, Неуточнен Адрес, Никифор Филипов, Ореховица, Ореховица, Освобождение, Пелистър, Пета/Поп Филип Стоянов/, Петко Р.Славейков, Пирин, Първа/Илия Колев/, Рила, Родопи, Седма, Солун/Мустафа Кьоров/, Софроний, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа/Никола Карад, Стойко Маджере, Стокевица, Стоян Табаков, Трещеник, Трещеник, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Цар Борис Iii/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта / Бицин/, Четиринадесета, Шеста/Асен Вригазов/, Яворов, Якорудски Бор, Якорущица, Яне Сандански
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg.
Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Материалът Планови прекъсвания на тока в Пиринско следващата седмица, вижте къде и кога… е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0