Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г. в област Благоевград!

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Банско
На 18.03.2019 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Банско: 296, Ангел Кънчев, Вардар, Васил Друмев, Георги Настев, Лазар/Ланката/Тренчев, Найден Геров
На 18.03.2019 г. /08:30 – 11:30 ч./ – Банско: Братя Миладинови, Ген. Стилян Ковачев, Георги Бенковски, Иван Вазов, Н. Й. Вапцаров, Никола Вапцаров, Ст. Л. Костов, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодорин Връх, Хаджи Вълчо, Христо Ботев, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон
На 22.03.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Банско: Захари Зограф, Захари Стоянов
На 22.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Банско: Явор
Община Белица
На 19.03.2019 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета
На 19.03.2019 г. /11:30 – 16:15 ч./ – Краище, Общ. Белица: Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Петнадесета, Седемнадесета, Тринадесета, Четирнадесета, Шестнадесета
На 20.03.2019 г. /11:30 – 15:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков
Община Благоевград
На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:10 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: Тевнико
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв. 10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бачо Киро, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Долна Дъбрава, Имот 000143, Кметство, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, Стамовица, Юрто, Яновски Рид
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник: Покровнишко Шосе
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв. 12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214, 212, 301
На 18.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Акациите, Делвинска, Еленово, Здравец, Орловица, Полковник Дрангов, Свобода
На 18.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: IV-601. 141. Кв. 46, IV Мрн, Антон Чехов, Братя Миладинови, Вардар, Ветрен, Владо Черноземски, Възрожденска, Д-Р Христо Татарчев, Дойран, Илинден, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Роден Край, Руен, Св. Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски, УПИ 04279. 601. 361, УПИ III-9076, 7184, Кв. 43
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бучино: Ахмедово, Лозята, махала Мичевци, местност Лозята, местност Текето, местност та Чукарски Рид, Община Благоевград, махала Тасковска, Текето
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, Пи№ 0077026, УПИ IV-220, Кв. 8
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Логодаж: местност Присоето, С. Логодаж извън регулация
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Обел
На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Дренково: местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р
На 19.03.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Бреза, Делвинска, Околчица, Свобода, Синчец, Славово, Търново
На 19.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Св. Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски
На 19.03.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Атон, Еленово, Клокотница, Орион, Орфей, Пейо К. Яворов, Преслав, Хвойна
На 19.03.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 022039 М. Гошевица, местност Еленовско Дере, УПИ-2-91, Кв. 2
На 19.03.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: местност Кури Дере
На 19.03.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово-2 УПИ VIII, Пейо К. Яворов, Покровнишко Шосе
На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Велико Търново, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Здравец, Зеленка, Иглика, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Околчица, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Свобода, Струма, Струмско Център
На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:10 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Баларбаши, Еленово, Иван Михайлов, К. и Никола Хайдукови, местност Баларбаши, местност Бачиново, местност Медунски Андък, Р-Н Рибарника, Стефан Стамболов, Цар Борис I
На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:10 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: извън регулация, До С. Дъбрава, местност Духче Баир
На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:10 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 006009, 006010, 035028, Въчевица, Еленово, Изгрев, Имот 27231. 501. 203, местност Буковец, местност Валтата, местност Гошевица, местност Лесовица, местност Ушите, местност Чуката, ПИ №27231. 501. 268, Пи-125 Кв. 12, С. Еленово, М. Еминова Нива, , Смриковица, УПИ V-282, Кв. 5, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ XXI-280, Кв. 5, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-I-205, Кв. 8, УПИ-III-214, 212, 301, Ушите
На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:10 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 005014, 005018, Айдаровско Дере, Васил Левски, местност Айдарово, местност Кури Дере, ПИ №000208, Ул. Предел, УПИ II-330, Кв. 27, УПИ VI-405, Кв. 26, УПИ XV-391, Кв. 6, УПИ-І-394, Кв. 13, УПИ-Х-159, Кв. 4
На 20.03.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Еленово, Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Лесовица, местност Чуката, ПИ №27231. 501. 268, Пи-125 Кв. 12, УПИ V-282, Кв. 5, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ XXI-280, Кв. 5, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-I-205, Кв. 8, УПИ-III-214, 212, 301
На 20.03.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Васил Левски
На 20.03.2019 г. /13:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Броди, ПИ №04279. 629. 114, Струмско Център, Яне Сандански
На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Антон Чехов, Бистрица, Бреза, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Младост, Николай Петрини, Огражден, Околчица, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Предел, Предела, Река Бистрица, Синчец, Славово, Струма, Струмско Център, Търново, Хърсовска
На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: местност Стоянов Чукар
На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център
Община Гоце Делчев
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев: Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Балдево
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ Ііі Кв. 14
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезница: 29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ II-682, Кв. 49, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVіі-164, Кв. 11, ХVі-246, Кв. 19, Хі-99, 131, Кв. 22
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Господинци: УПИ-Хі, Кв. 1
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кремен, Общ. Банско
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Самоков: Тинтява
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Баничан
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30
На 18.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен
На 18.03.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Пи-18021, М. Мантара
На 18.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драма, Искър, Людмил Стоянов, Славянска, Солун, Средна Гора, Тодор Александров, Юг
На 18.03.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото
На 19.03.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драмски Път
На 19.03.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Михаил Антонов, Отец Паисий, Христо Ботев
На 20.03.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Брезница: 29-ти Декември, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Воденицата, Гео Милев, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Масърли, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Софата, Спас Белухов-Пането, Татарка, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Чала, Юрий Гагарин
На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Господинци
На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Димитър Димов, Драгоман, Кв. 157, 207, 216, 218, Кв. 158 УПИ І, Комсалко Лако, Лакото, Потока, Стара Планина, Янко Атанасов
Община Гърмен
На 22.03.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петдесет, Първа, Ст 2 Кл. В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета
На 22.03.2019 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: Горно Грамаде, Двадесет и Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Еловица, Иван Вазов, Кьосе Баир, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Пета, Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2, Трета, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста
Община Петрич
За периода 19-22.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 1, Кв. 355, Агапий Войнов, Атанас Маджаров, Георги Урумов, Дончо Лазаров, Европа, Марица, Места, местност Грамадите, Папульо, Параскева Филипова, Промишлена Зона, Рокфелер, Свети Климент Охридски, Свобода, Тодор Стоянов, Търговски Комлекс Биляна, УПИ III-6732, УПИ Vі-374, Кв. 351, Хіі-3719, Кв. 8, Цанко Церковски, Цар Самуил, Цар Симеон, Черно Море
На 18.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Георги Урумов, Димитър Талев, Иваник Иловица, Карачали, М. Омондрос, местност Айран Бунар, местност Бела Мара, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Омондрос, местност Поляните, Полковник Дрангов, Първомайски Път, Първомайски Път 44, Рокфелер, Цар Борис III
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Георги Урумов, Дунав, Ильо Войвода, местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров, Цар Борис III, Червена Скала
На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Беласица, Валандово, местност Яворите, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Славянска
На 18.03.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Генерал Тодоров
На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Бяло Море, Вела Пеева, Георги Раковски, Димитър Благоев, местност Високия Рид, Струма
На 18.03.2019 г. /12:45 – 16:00 ч./ – Генерал Тодоров: Пътен Възел Ам Струма
На 19.03.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Даме Груев, Кавала, Круша, Св. Св. Кирил и Методи, Стефан Караджа, Струмешница, Тракия
На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Цар Борис III, Червена Скала
На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Камена: Воденицата, Динко
На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов
На 19.03.2019 г. /10:15 – 13:00 ч./ – Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма
На 19.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Кавракирово: Беласица, Богоево, Валого, Връх Тумба, Димитър Благоев, Зад Ридо, Иглика, местност Ризово Дере, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Ризов Андък, Спартак, Яне Сандански
На 19.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Червен Път
На 19.03.2019 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Марикостиново: 1-141, Асен Златаров, Братя Миладинови, Генерал Гурко, Екзарх Йосиф, Заводска, Москва, Петър Берон, Петър Стефанов, Свобода, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра
На 19.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ На 22.03.2019 г. /15:00 – 15:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Дап-Иловица, Битоля, Капитан Никола Парапанов, Марица, Места, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Свобода, Свобода -Промишлена Зона, Тошо Цеков, Януш Стойчев
На 19.03.2019 г. /13:30 – 15:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Свобода
На 20.03.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Дунав, Полковник Дрангов, Солунска, Стопански Двор, Христо Чернопеев
На 20.03.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Кулата: Антон Попов, Арда, Неуточнен Адрес, Петко Р. Славейков, Плевен, Стефан Караджа, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра
На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Вела Пеева, Ильо Войвода, Кокиче, Митко Палаузов, Одрин, Отец Паисий, Победа, Раковски, Самуилова Кпепост, Странджа, Христо Смирненски
На 20.03.2019 г. /12:45 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич: местност Болницата, Старо Село
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Кулата: местност Гкпп-Кулата
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Марикостиново: Неуточнен Адрес
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Митино: Джаферица, местност Порой, Шеремет
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 56126. 292. 4, местност Козлек, местност Мерата, Одрин, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ръждак: 56126. 453. 3, Белата Чешма, УПИ V-86, Кв. 20
На 20.03.2019 г. /13:30 – 14:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Тополница, Общ. Петрич: Гробището
На 20.03.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич
На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кърналово: Ванюша Валчук, Вит, Г. Димитров, Георги Урумов, Ленин, местност Горни Бари, Септемврийска, Стопански Двор, Съблекалня на Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Хан Аспарух, Черноризец Храбър
На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Вардар, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Стопански Двор, Младост, Огражден, Оджовица Чалията, Русия
На 22.03.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Места, Свобода
На 22.03.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Места
Община Разлог
На 18.03.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Разлог: местност Извора
На 18.03.2019 г. /09:15 – 10:15 ч./ – Разлог: Бела Река, Христо Ботев
На 18.03.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Разлог: Бела Река, Булаир, Даме Груев, Иларион Макариополски, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил
На 18.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ – Разлог: местност Бетоловото, Св. Климент Охридски
На 18.03.2019 г. /14:30 – 16:15 ч./ – Разлог: Бела Река, Рила, Тодор Александров, Христо Смирненски, Шипка
На 19.03.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Разлог: местност Предел
На 19.03.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Добърско
На 19.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Градево: Калугерица
На 19.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Разлог: местност Баба Цвета, местност Кошольовото, местност Мразеница, местност Мразеницаа, местност Предел, Предел
На 20.03.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Разлог: Екзарх Йосиф, Саровица
На 20.03.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Разлог: Васил Левски, Охрид, Поп Богомил, Св. Св. Кирил и Методий, Тодор Александров, Черна Река, Шипка
На 20.03.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Разлог: местност Катарино
На 21.03.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Разлог: местност Шипоко
Община Сандански
На 18.03.2019 г. /08:30 – 10:45 ч./ – Сандански: Малашевска, Първи Май, Свобода, Серес
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Велющец
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Вълково: Барата, Ормана, С. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Игралище: Околовръстен Полигон
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Кръстилци
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Никудин
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Палат
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Сандански: 65334, 104, 23, местност Речичка Река, местност Соколовец, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Стара Гара, Р-Н Топливо, Соколовец ПИ 170036, Топорков Орман, Юрий Гагарин
На 18.03.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Сандански: Георги Бенковски, Георги Казепов, Княз Александър Батенберг, Лагадина, Любен Каравелов, Първи Май, Радецки, Свобода, Скопие, Станке Димитров, Теменуга, Трети Март
На 18.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Сандански: Георги Скрижовски, Ильо Войвода, Свобода, Стефан Караджа
На 19.03.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Склаве: 7-ми Конгрес, Асен Лагадинов, Веселин Бабалеев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Илинден, Лале, местност Стопански Двор, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Лазаров, Партизанска, Първи Май, Соколова Скала
На 19.03.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ – Сандански: IV – 1539, Връх Елен, Каменица, Кожух, Македония, Огражден, Пресиян, Свобода, Синаница, Сирма Войвода, Славянка, Хан Крум
На 19.03.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Джигурово: УПИ VII-381
На 19.03.2019 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Асен Златаров, Княз Александър Батенберг, Кръстьо Хаджииванов, Любен Каравелов, Тодор Каблешков, Трети Март
На 19.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Сандански: Асен Златаров, Тодор Каблешков
На 20.03.2019 г. /08:30 – 11:00 ч./ – Сандански: Башлийца, Воден, Македония, Мелник, Осми Март, Петър Сарафов, Свобода, Скопие, Хан Аспарух
На 20.03.2019 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Гео Милев, Имот 813, УПИ II, Кв. 39, Македония, Мелник, Осми Март, Плиска, Свобода, Хан Аспарух, Христо Смирненски
На 20.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Сандански: Башлийца, Воден, Григор Пърличев, Коста Калимански, Марица, Пазара, Свобода, Серес
На 21.03.2019 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Сандански: Александър Буйнов, Беласица, местност Ушите, Пирин, Р-Н Ушите, Свобода
На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански: Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев
На 21.03.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ – Сандански: Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански
На 22.03.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Сандански: Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев, Спас Харизанов
На 22.03.2019 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Катунци: Асен Лагадинов, Бельовска Комуна, Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Гьорче Петров, Димо Х. Димов, Еделвайс, Иван Вазов, Любен Каравелов, Митко Палаузов, Опълченска, Петър Димитров, Стадиона, Трети Март, Христо Ботев, Юри Гагарин, Яне Сандански
На 22.03.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Лиляново: Стожа
Община Сатовча
На 21.03.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Ваклиново: Неуточнен Адрес, Стефка Събчева, Стопански Двор
На 21.03.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Кочан: Антон Иванов, Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Капитан Петко Войвода, Младост, Неуточнен Адрес, Осма, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Тракия, Христо Смирненски, Шеста
Община Симитли
На 19.03.2019 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Брежани: ІV-36, Васил Левски, Георги Димитров, Горна Махала, Гоце Делчев, Еделвайс, Здравец, Ленин, местност Вощинарци, местност Кръстьова, местност Света Петка, Миньор, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пирин, Рангел Димитров, Станой Крекмански, Христо Апостолов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Чернопеев, Център, Яне Сандански
На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Чифлико, Шипка, Юрий Гагарин
На 19.03.2019 г. /09:45 – 11:00 ч./ – Полена
На 19.03.2019 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Крупник: местност Ормана
На 19.03.2019 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Полето: Нивото
На 19.03.2019 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Симитли: М. Ливадите, местност Кантона, Неуточнен Адрес, Симитли
На 19.03.2019 г. /10:30 – 16:30 ч./ – Черниче: Детелина, Зора, М. Сухата Река, местност Кантона, местност Орловец, Роза
На 19.03.2019 г. /10:45 – 16:30 ч./ – Симитли: Симитли
Община Струмяни
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Горна Рибница
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Добри Лаки
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Клепало
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Колибите
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Раздол
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Вракуповица
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Гореме
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Каменица, Общ. Струмяни
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Кърпелево
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Седелец: Валого
На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Цапарево: VI-69, Кв. 69, махала Глинджурци, махала Дръно Бърдо, махала Седелски Рид, махала Чуките, УПИ Хх, Кв. 12 Бивш Стопански Двор
На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /07:45 – 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /09:45 – 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Цапарево: махала Глинджурци, махала Дръно Бърдо, махала Чуките
Община Якоруда
На 20.03.2019 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Юруково

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

0

0

Материалът Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г. в област Благоевград! е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0