Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. в област Благоевград…

0

0

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Благоевград
На 25.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 035028, Изгрев
На 25.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград
На 25.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 33. 432, X-333, XI-333, Айдарово, Кучкудерска Нива, местност Айдарово, местност Пейчинска Чука, местност Саковска Нива, местност Чуката, ПИ №352, Кв. 21, УПИ IV 87, УПИ Ix-317, Кв. 25, УПИ Хх-320, Кв. 22, УПИ-XVI-312,Кв. 19, УПИ-Хі218 Кв. 21, УПИ/Парцел 6, Кв. 30, Чуката
На 25.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Айдаровско Дере, Васил Левски, ПИ №000208, УПИ II-330, Кв. 27, УПИ VI-405, Кв. 26, УПИ XV-391,Кв. 6, УПИ-І-394,Кв. 13, УПИ-Х-159,Кв. 4
На 25.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово, Крали Марко, ПИ №04279. 626. 121, Свобода, Секвоя, Тодор Александров, Цар Иван Шишман, Явор
На 25.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Българчево: Змиярски Рид, местност Дългата Нива
На 25.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв. 12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214,212,301
На 25.02.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово
На 25.02.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Въчевица, местност Буковец, местност Ушите, Смриковица, Ушите
На 25.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Генерал Тодоров, Еленово, Илинден, Клокотница, Майор Стефан Иванов, Орфей, Пейо К. Яворов, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Скаптопара, УПИ-VII-380, Кв. 9, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев
На 25.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: местност Срещу Кравефермата
На 25.02.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Бреза, Делвинска, Околчица, Свобода, Синчец, Славово, Търново
На 26.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 28.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово, Крали Марко, Тодор Александров, Цар Иван Шишман
На 26.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 27.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 28.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Генерал Тодоров, Илинден, Майор Стефан Иванов, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Скаптопара, УПИ-VII-380, Кв. 9, Цар Симеон
На 27.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Благоевград: Кв. Баларбаши, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Брод, Брод, Дамяница, Запад, Запад, Здраве, Здраве, Иван Михайлов, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Славянска, Славянска, УПИ – I -603. 384, Кв. 1, Хан Аспарух, ХхIII,Кв. 3,М. Баларбаши
На 27.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Георги Андрейчин, Еленово, Крали Марко, Тодор Александров, Цар Иван Шишман
На 27.02.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Андрей Ляпчев, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш. 39, Пирин, Питу Гули, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Трудолюбие, Цар Самуил, Чавдар, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 27.02.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Покровник: Покровнишко Шосе
На 27.02.2019 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Благоевград: Ален Мак, Владо Черноземски, Св. Димитър Солунски
На 27.02.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Астра, Борис Ангелушев, Бялата Висота, Еленово, Люлин, Промишлена, Симеон Радев
На 27.02.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Борис Сарафов, Васил Априлов, Дъбравска, Костур, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев
На 28.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 01.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Българчево
На 28.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Атон, Еленово, Клокотница, Орион, Орфей, Пейо К. Яворов, Преслав, Хвойна
На 28.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 022039 М. Гошевица, местност Еленовско Дере, УПИ-2-91,Кв. 2
На 28.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: местност Кури Дере
На 28.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово-2 УПИ VIII, Пейо К. Яворов, Покровнишко Шосе
На 28.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Антон Чехов, Бачо Киро, Бреза, Георги Андрейчин, Делвинска, Еленово, Еленово, Еленово-1, Жк. Еленово – 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30, Иглика, Идент. №904279. 624. 18. Кв. 66 По Кк на Гр. Благоевград, Калина, Кв. Еленово 04279. 626. 30, Младост, Околчица, Пейо К. Яворов, ПИ №04279. 626. 245, Предел, Предела, Преслав, Пролет, Синчец, Слава, Славово, Търново, УПИ-II-0427962660, Хвойна, Хърсовска, Явор
На 28.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: местност Стоянов Чукар
На 01.03.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Георги Андрейчин, Еленово
На 01.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Генерал Тодоров, Илинден, Крали Марко, Майор Стефан Иванов, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Скаптопара, Тодор Александров, УПИ-VII-380, Кв. 9, Цар Иван Шишман, Цар Симеон
На 01.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Ален Мак, Астра, Астра, Борис Ангелушев, Бялата Висота, Бялата Висота, Еленово, Еленово, Жк. Ален Мак , УПИ XVIII 04279. 625. 15 Кв1, Жк. Ален Мак , УПИ XVIII-04279. 625. 15, Кв. 1 По Кк Благоевгр, Кури Дере, Лотос, Люлин, Мест. Кури Дере-Ш-22№082034, местност Шейница, Пейо К. Яворов, Перелик, Промишлена, Симеон Радев
На 01.03.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Кури Дере, местност Кури Дере
Община Гоце Делчев
На 25.02.2019 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Копривлен: Александър Стаболийски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драма, Завода, Кирил и Методи, Петър Берон, Стопански Двор, Тодор Паница, Фец Топола1, Фец Топола2, Фиталар Дере, Христо Ботев, Цар Симеон, Юрий Гагарин
На 25.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 26.02.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 27.02.2019 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 28.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Копривлен: Завода, Фец Топола1, Фец Топола2
На 25.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч./ – Копривлен: 000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон, Пи-000186, Първи Май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница, Хіі-544 Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 25.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч./ – Ново Лески: М. Варадите, местност Варади, С. Ляски, Имот 501003
На 25.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Беслен: Парцел 227 По Плана на С. Беслен
На 25.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Илинден, Общ. Хаджидимово
На 25.02.2019 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 26.02.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Теплен
На 25.02.2019 г. /08:45 – 13:00 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Петрелик
На 25.02.2019 г. /08:45 – 13:00 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор №042003
На 25.02.2019 г. /08:45 – 13:00 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Хаджидимово: 015002, X-551,Кв. 44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Долна Вария, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански Двор, УПИ-ІХ-74, Кв. 73а, Тодор Каблешков, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил
На 25.02.2019 г. /08:45 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 25.02.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ На 26.02.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Мусомища: Ал. Стамболийски, Батуми, Братя Миладинови, Бяло Море, Генерал Гурко, Георги С. Раковски, Д-Р. Петър Берон, Димитър Талев, Здравец, Иван Козарев, Каваците, Клокотница, Кулата, местност Параклиса, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Пирин, Плиска, Сливница, Струга, Судинград, Хаджи Димитър, Цар Симеон, Янтра
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Баничан: Бахчите, Бензиностанция Лукойл, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28
На 26.02.2019 г. /10:30 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Витоша, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Димитър Стоянов, Добруджа, Клокотница, Сан Стефано, Стара Планина, Стефан Стамболов, Чаталджа
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183, Кв. 30
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Брезница: 29-ти Декември, 31002, Vі, VІІІ, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв. 11, ХVі-246, Кв. 19, Хі-99,131, Кв. 22
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Господинци: УПИ-ХІ, Кв. 1
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Драмски път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кремен, Общ. Банско
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен
На 27.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Самоков: Тинтява
На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Баничан
На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ ІІІ Кв. 14
На 27.02.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Братя Миладинови, Васил Априлов, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Пирин, Цар Иван Асен
На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Еделвайс, Климент Охридски, Петър Берон, Пирин, Христо Ботев, Черно Море
На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите
Община Гърмен
На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Осиково, Общ. Гърмен: Клиентите Захранени От Тп1
Община Петрич
На 25.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 26.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 27.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 28.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 01.03.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Георги Урумов, Димитър Талев, Иваник Иловица, Карачали, М. Омондрос, местност Айран Бунар, местност Бела Мара, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Омондрос, местност Поляните, Полковник Дрангов, Първомайски път, Първомайски път 44, Рокфелер, Цар Борис III
На 25.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кавракирово: 1-Кантар Кв. 40, Антон Попов, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Георги Димитров, Димитър Благоев, Илинден, Караач, местност Исмаилица, Местост Караач, Метлата, Митрова Нива, Неуточнен Адрес, Огражден, Пирин, Пърловица, Синчец, Стопански Двор, Тердух, Шипка
На 25.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Цар Борис III, Цар Борис III, Червена Скала
На 25.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Младост
На 26.02.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Генерал Тодоров
На 26.02.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Любен Каравелов, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, Свети Георги
На 26.02.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията
Община Разлог
На 25.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, местност Бански път, Неофит Рилски, Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тринадесета, УПИ XIx-985,986,987, Кв. 22, Х-276 Кв. 25
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Банско: Цар Симеон
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, ПИ 3504. 403, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Христо Ботев, Христо Смирненски, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Разлог: Баба Магдалена, Братя Каназиреви, Христо Ботев
На 25.02.2019 г. /09:15 – 16:15 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Баня, Общ. Разлог: местност Кривосер
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: местност Семково
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Годлево
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Горно Драглище: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Добърско
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Долно Драглище: 026036, УПИ Ix 219 Кв 42
На 26.02.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Разлог: местност Перивол, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев
На 26.02.2019 г. /09:15 – 12:30 ч./ – Разлог: местност Перивол
На 26.02.2019 г. /09:15 – 12:30 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Костадин Катранджиев, местност Перивол, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов, Рила, Тодор Каблешков, Шипка, Яне Сандански
На 26.02.2019 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Разлог: Христо Ботев
На 26.02.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Градево: Калугерица, местност Бяла Поляна, местност Калугерица, местност Лаго – Изг. Чарк, местност Лаго-равнако, местност Лаговете-Стр. Река, местност махала Кацарска, местност Стружка Река – Лагове, ПИ №46, Средорек, Требища, Требище
На 26.02.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Разлог: База Предел, Бел път, Бойков Рид, Горен Стопански Двор, Изворите, местност Баба Цвета, местност Бойков Рид, местност Кошольовото, местност Кулата, местност Кулиното, местност Логовете, местност Мразеница, местност Мразеницаа, местност Пети Километър, местност Предел, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, местност Раплево, местност Скалата, местност Солището, местност Тишето, местност Шипоко, Предел, Саровица Кулата, Черна Река
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Деветнадесета, извън регулация С. Баня, извън регулацията, Неуточнен Адрес
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Горно Краище
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М. Долни Мин. Бани, местност Баните, местност Полене, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: 39270. 25. 208, І-500, Кв. 35, Втора, Двадесет и Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 27.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски
На 27.02.2019 г. /09:15 – 14:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: местност Андрианов Чарк
На 27.02.2019 г. /09:15 – 14:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Васил Бельов, Георги Димитров, Дванадесета, Минно Селище, Цар Калоян
Община Сандански
На 25.02.2019 г. /10:00 – 14:15 ч./ – Катунци: Димо Х. Димов, Еделвайс, М. Раздол, Неуточнен Адрес, Трети Март, Хан Крум, Явор
На 28.02.2019 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Капатово
Община Симитли
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Крупник: 000024 местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кресненско Въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, местност Виро, местност Въчева, местност Извор/Калуцик, местност Стопански Двор, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена Зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Трайчо Костов, УПИ VIII-918, 921, 922, Кв. 5, УПИ X-544,Кв. 45, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Полена: Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, махала Ширината, местност Долна Сушица, местност Епрец, местност Мездрата-2, местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18,Кв. 18, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев, Чайка, Ширините
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Симитли: Свобода, Симитли
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Черниче: 9-ти Септември, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методий, Ленин, М. Сухата Река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв. 6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански
На 26.02.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ – Сушица, Общ. Симитли
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Крупник: 000024 местност Реката, 000024 местност Реката, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Арсо Пандурски, Беглико, Беглико, Божиница / Гроздовец, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Влахина, Влахина, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Трайков, Георги Трайков, Гладстон, Гладстон, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Даме Груев, Дан Колов, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Димитър Талев, Ернст Телман, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Козарев, Иван Козарев, Карл Маркс, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Кресненско Въстание, Кресненско Въстание, Крупник, Крупник, Лев Писарев, Лев Писарев, Ленин, Ленин, М. Извор/Гроздовец, М. Извор/Гроздовец, Малчика, Малчика, местност Виро, местност Виро, местност Въчева, местност Въчева, местност Извор/Калуцик, местност Извор/Калуцик, местност Стопански Двор, местност Стопански Двор, Никола Парапунов, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Пирин, Пирин, Промишлена Зона, Промишлена Зона, Средорек, Средорек, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Стефка Филипова, Трайчо Костов, Трайчо Костов, УПИ VIII-918,921,922, Кв. 5, УПИ VIII-918,921,922, Кв. 5, УПИ X-544,Кв. 45, УПИ X-544,Кв. 45, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Яне Сандански, Яне Сандански
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Полена: Вела Пеева, Вела Пеева, Георги Димитров, Георги Димитров, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Зеленка, Зеленка, Кокиче, Кокиче, Ленин, Ленин, махала Ширината, махала Ширината, местност Долна Сушица, местност Долна Сушица, местност Епрец, местност Епрец, местност Мездрата-2, местност Мездрата-2, местност Училището, местност Училището, Победа, Победа, Потока, Потока, Роза, Роза, Руен, Руен, УПИ-V-18,Кв. 18, УПИ-V-18,Кв. 18, УПИ-Хі-58 Кв. 11, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев, Христо Ботев, Чайка, Чайка, Ширините, Ширините
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Свобода, Свобода, Симитли, Симитли
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Черниче: 9-ти Септември, 9-ти Септември, Бреза, Бреза, Васил Левски, Васил Левски, Вихрен, Вихрен, Георги Димитров, Георги Димитров, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Илинден, Илинден, Кирил и Методи, Ленин, Ленин, М. Сухата Река, М. Сухата Река, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв. 6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Рила, Роза, Свобода, Струма, Струма, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Шипка, Шипка, Яне Сандански
Община Струмяни
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – С. Микрево
Община Хаджидимово
На 26.02.2019 г. /09:45 – 11:30 ч./ – Беслен: Парцел 227 По Плана на С. Беслен
На 26.02.2019 г. /12:30 – 14:00 ч./ – Теплен
Община Якоруда
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Бучин Дол, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Шеста
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Дагоново
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Безименна
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако, местност Камено
На 25.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:15 ч./ – Якоруда: Богдан Войвода, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Банско: Княз Ал. Батемберг, Св. Иван Рилски
На 26.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 01.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Якоруда: Букет/Петнадесета/, Васил Левски, Витоша, Грагьовец/Стефан Чернев/, Грънчар/23-Септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Добро Ниве/Партизанска/, Иван Вазов, Кирил и Методи, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 14:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Черна Места
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Бел Камен
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Бунцево
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Конарско: местност Патлев Рид
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Разлог: Баница
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Рохлева
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Смолево: 038217
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Юруково: местност Каменако
На 28.02.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Якоруда: Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов, Якорущица
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Материалът Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. в област Благоевград… е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0