Операция води до пълен контрол над пристъпите на епилепсия, когато лекарствата не действат

0

0
За 10 години 250 пациенти са били оперирани в единствения в България специализиран център по хирургия на епилепсията в Клиниката по неврохирургия на университетската болница “Св. Иван Рилски” в София. При над 70% от тях е постигнат пълен контрол над епилептичните пристъпи, отчетоха в понеделник медиците от центъра, който функционира от 2008 година. В центъра се извършва диагностика и хирургично лечение на неповлияващи се от медикаменти епилепсии. Диагностиката на пациентите се извършва от епилептолога доц. д-р Петя Димова, която е председател на Българското дружество против епилепсията, член на Световната лига за борба с епилепсията, а хирургичното лечение – от неврохирурга доц. д-р Красимир Минкин. Около 10 000 души не се повлияват от лекарства Хората с епилепсия в България са около 50 000 души, като при 30% от тях заболяването не се повлиява от медикаментозно лечение. Медикаментозната резистентност се смята за доказана, когато два подходящи и правилно приложени медикамента не са довели до задоволителен контрол на епилептичните пристъпи. Това се случва при около 10 000 пациенти. Точно при тях трябва да се направи преценка дали хирургична интервенция би направила тяхното заболяване по-леко или дори да доведе до спиране на епилептичните пристъпи. Най-засегнати са децата Най-засегнати от заболяването са децата, тъй като над 60% от епилепсиите започват в детска или в юношеска възраст. А честите пристъпи водят до нарушения в развитието и живота на засегнатите деца, влошават качеството на живот и на техните семейства. При много пациенти единствено хирургичното лечение може да спре епилепсията. Но за да е успешно, трябва да се установи възможно най-точно мястото и размера на епилептогенното огнище в мозъка и хирургичната намеса да е своевременна. Оперативното лечение е слабо познато За съжаление невролозите в България не насочват навреме към хирургия пациенти с доказана медикаментозна резистентност. Оказва се, че болните и техните близки научават за тази възможност за лечение най-често от медиите и от пациентската организация на родители на деца с епилепсия – АРДЕ. Председателят на АРДЕ Веска Събева посочи, че епилепсията вече е призната от Световната здравна организация за социалнозначимо заболяване. Въпреки това информацията за епилепсията в обществото не е достатъчна. Има стигма към заболяването в училище В момента от АРДЕ анкетират преподаватели в българските училища. Все още има учители, които погрешно смятат, че епилепсията е заразна, а други я смятат за психично заболяване. “Продължава стигматизирането на децата с това заболяване. Те биват обучавани само от ресурсните учители и изобщо нямат контакти с връстниците си, среда, в която да изградят социални умения”, каза Събева. Пациентската организация продължава да се бори за реимбурсация на всички необходими медикаменти за лечение на епилепсия. Търси се начин и регистрирането като медицинско изделие на гривна, която предупреждава родителите за настъпване на генерализиран пристъп при детето им. Центърът по епилептична хирургия има международни признания В Центъра за функционална и епилептична хирургия в болница ”Св. Иван Рилски” ежедневно се проследяват деца и възрастни с резистентни епилепсии, като се провежда продължително видео-ЕЕГ мониториране в рамките на минимум 3 дни. Отскоро е въведен нов метод за анализ на образи от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), благодарение на който могат да бъдат открити много малки зони в мозъка, които не са видими при обичайна оценка на изследването. Предстои въвеждането на метод за провеждане на ЕЕГ по време на изследване с ЯМР. Отчитат се промените, които настъпват във функционалния ЯМР извън и дори по време на епилептичен пристъп. Така може да се определи максимално точно областта в мозъка, която предизвиква епилептичните пристъпи и след това да бъде хирургично отстранена. Специалистите посочиха, че успеваемостта у нас е съизмерима с резултатите на водещите европейски центрове по епилептична хирургия. Благодарение на усилията на доц. Димова и доц. Минкин Центърът за хирургия на епилепсията работи по световни стандарти и получава международно признание. През 2014 г. става част от създадената в Европейския Съюз (ЕС) мрежа на европейските референтни центрове по епилептична хирургия, а от 2017 г. е член на групата EpiCARE, призната от ЕС като Европейска референтна мрежа (ERN) за редки и сложни епилепсии. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0