Нови прекъсвания на тока в Пиринско, къде и кога?

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 08 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Благоевград
На 04.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 05.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 06.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 07.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Българчево
На 04.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 05.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 06.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 07.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 08.02.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: местност Пенков Чифлик, Огражден, Пенков Чифлик, Струма
На 04.02.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Гемеджиите, Георги Попов, Искър, Люляк, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Струмско Център, Яне Сандански
На 04.02.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Владо Черноземски, Св. Димитър Солунски
На 04.02.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Благоевград: Велико Търново, Еленово, Здравец, Иглика, Околчица, Полковник Дрангов, Свобода
На 05.02.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: Астра, Бялата Висота, Пейо К.Яворов, Перелик
На 05.02.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Астра, Бялата Висота, Люлин
На 06.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 07.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: Баздо, махала Кацарска, местност Преслапо, Пл. 11
На 06.02.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак, Бялата Висота, Еленово
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Витоша, Листопад, местност Баларбаши, Освобождение, Шар Планина
На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово, Орион
На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 10:00 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Дебочица
На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 10:00 – 13:00 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Пушовица, местност Ридината, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ I-219, Кв.17, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, Кв.5

На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска
На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Мощанец: XVI-122,123, Кв. 14, извън регулация, махала Поповска, махала Кантурска, ПИ №110, Кв.13, ПИ №69, Кв.12, УПИ XI-75, Кв. 6, УПИ-16-104,Кв.13, Четирка
На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Обнова: Ив.Вазов
На 07.02.2019 г. /10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Покровник: 3-ти Март, Валого, Веселинци, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Реката, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв.28, УПИ I-546, Кв.13, УПИ XXxI-78, Кв.6, УПИ-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка
На 07.02.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Благоевград: Христо Чернопеев
На 07.02.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Покровник: Поповка
На 07.02.2019 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Синаница / Реката, Тугулска
На 07.02.2019 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:00 – 10:40 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, местност Реката-Чуката, местност Селището, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 07.02.2019 г. /13:00 – 13:40 ч.; 13:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 00701, 33.432, X-333, XI-333, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Айдарово, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Саковска Нива, местност Чуката, ПИ №352, Кв.21, УПИ IV 87, УПИ Ix-317, Кв.25, УПИ Хх-320, Кв.22, УПИ-XVI-312,Кв.19, УПИ-Хі218 Кв.21, УПИ/Парцел 6, Кв.30, Христо Ботев, Чуката

На 07.02.2019 г. /13:00 – 13:40 ч.; 13:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: местност Кантона, местност Попова Глава, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв.15, УПИ XI, Пл. №76, УПИ І-139,Кв.12, УПИ ІV-110,Кв.15, УПИ-XXxIV-170, Кв.5
На 07.02.2019 г. /13:00 – 13:40 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р.Славейков, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански
На 07.02.2019 г. /13:00 – 13:40 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: Баздо, Вировете, Дома, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Мицански Андък, Пл. 11, Поповска, Преслапо

На 07.02.2019 г. /13:00 – 13:40 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Марулево
На 07.02.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Полигона, местност Река Струма, Огражден, Петко Р.Славейков, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански
На 07.02.2019 г. /13:00 – 16:30 ч.; 13:00 – 13:40 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград
На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово, Клокотница, Орфей, Пейо К.Яворов, Чудомир Кантарджиев
На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: местност Срещу Кравефермата
Община Гоце Делчев
На 05.02.2019 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Гоце Делчев, Кирил и Методий, Одрин, Охрид, Скопие, Стара Планина, ХVі-763 Кв.138, Цар Самуил

На 07.02.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Брезница: Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Ходжова Поляна, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 07.02.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика
На 07.02.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драмски път
На 07.02.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Лъжница: Драва

На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Еделвайс, Климент Охридски, Петър Берон, Пирин, Христо Ботев, Черно Море

Община Гърмен
На 05.02.2019 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осма, Петнадесета, Първа, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката
На 05.02.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2

Община Кресна
На 05.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:15 ч./ – Кресна: I-821,823,824 Кв.63, Александър Македонски, Братя Миладинови, Вардар, Васил Левски, Вихрен, Влахинска, Влахински Езера, Гоце Делчев, Грънчар, Еделвайс, Здравец, Китка, Кресненски Пролом, Крива Ливада, Македония, Мело, Мир, Момина Скала, Ново Село, Олимпия, Орбел, Отец Паисий, Перун, Пирински Бор, Разколска, Синаница, Солунска, Спартак, Стадиона, Стоян Войвода, Струма, Тиса, Тодорин Връх, УПИ I 821 Кв.63 По Пр, Цар Борис III, Цар Самуил, Цар Симеон, Шемето, Яне Сандански
На 05.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:15 ч./ – Кресна: Александър Македонски, Завоя, Македония, местност Завоя, Неуточнен Адрес, Район Жп Гара, Струма
На 05.02.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:15 ч./ – Сандански: път І-1

Община Петрич
На 04.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 05.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 06.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 07.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Георги Урумов, Димитър Талев, Иваник Иловица, Карачали, М.Омондрос, местност Айран Бунар, местност Бела Мара, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Омондрос, местност Поляните, Полковник Дрангов, Първомайски път, Първомайски път 44, Рокфелер, Цар Борис III
На 04.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Михнево: Андрей Данаилов, Гоце Делчев, Ленин, Марица, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Струма, Тома Митов
На 04.02.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-ри Октомври, Вит, Ильо Войвода, Река Осъм, Свети Климент Охридски, Христо Смирненски, Цар Симеон

На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кавракирово: 1-Кантар Кв.40, Антон Попов, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Георги Димитров, Димитър Благоев, Илинден, Караач, местност Исмаилица, Местост Караач, Метлата, Митрова Нива, Неуточнен Адрес, Огражден, Пирин, Пърловица, Синчец, Стопански Двор, Тердух, Шипка
На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Цар Борис III, Цар Борис III, Червена Скала

На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Младост
На 04.02.2019 г. /11:00 – 14:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Бунаро, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 04.02.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Осогово, Полковник Дрангов, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ ХIII-3694, Кв.312, УПИ ХХ Кв.314, ХIII, Христо Чернопеев
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Скрът: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Доксаница, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, до МТП Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на ТП Беласица – 3, стълб при обекта, УПИ-1, Кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Чифлико, Яне Сандански

На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Габрене: Аджийца, Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М.Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19,Кв.5
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Генерал Тодоров
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Долна Крушица: Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Камена: Воденицата, Динко
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Ключ: Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Асен Златаров, Баларе, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Гранит, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, Марин Дол, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Любен Каравелов, Ляшница, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Полковник Дрангов, Свети Георги, Хижа Беласица
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията
На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв.18

На 08.02.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Яворница: Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски
На 08.02.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Габрене: Александър Матрасов, Здравец, извън регулацията, Комсомолска, Марена, местност Марена, Октомври, Освобождение, Радецки, Родина, Стопански Двор
На 08.02.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Ключ: Ал.Стамболийски, Альоша, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море
Община Сатовча

На 04.02.2019 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Вълкосел: Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр.Миладинови, Бузлуджа, Димчо Дебелянов, Лилия, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Прогрес, Първи Май, Светиката, Чавдар, Шипка
На 04.02.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Годешево: Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара Планина
Община Симитли
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брежани: ІV-36, Васил Левски, Георги Димитров, Горна махала, Гоце Делчев, Еделвайс, Здравец, Ленин, местност Вощинарци, местност Кръстьова, местност Света Петка, Миньор, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пирин, Рангел Димитров, Станой Крекмански, Христо Апостолов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Чернопеев, Център, Яне Сандански

На 06.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Симитли: Бреза, Георги Димитров, Долен Герен, Зеленка, Кокиче, Никола Вапцаров, Пазара, Симитли, Струма, УПИ 1-538 Кв.22, Христо Ботев
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Брестово, Общ. Симитли: Калугеровец
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Мечкул: местност Зад Къщи
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Полето: Галабарци
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Симитли: Васил Левски, Ливадите, М.Драката, М.Дрънкалица, М.Ливадите, местност Стария Андък, Симитли, Симитли, Христо Смирненски, Яне Даракчийски

На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Тросково: Баров път, местност Ливадище
На 06.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Черниче: Георги Димитров, М.Сухата Река, М.Сухата Река
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Крупник: местност Ормана
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Полето: Нивото
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: М.Ливадите, местност Кантона, Неуточнен Адрес, Симитли
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Черниче: Детелина, Зора, М.Сухата Река, местност Кантона, местност Орловец, Роза
На 06.02.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Симитли: XXXVII, Коматиница, УПИ II-1437,Кв.19, УПИ II-1437,Кв.20, УПИ XVIII-437, УПИ-XlII-1437,Kb.14
На 08.02.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Симитли: 000866, Беласица, Георги Димитров, Герена, Герена, Гоце Делчев, Здравец, Ивайло, Илинден, Комсомолска, Лале, М.Дрънкалица, М.Ливадите, М.Чобанци, Малина, махала Чубан Дере, Момина Сълза, Октомврийска, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Свобода, Симитли, Стара Планина, Трети Март, УПИ-III-1466 Кв.51, Чобанско Дере, Шипка, Ямбол
На 08.02.2019 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: Редки Метали

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg.

Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

Материалът Нови прекъсвания на тока в Пиринско, къде и кога? е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0