Направата на Фирмен Уеб Сайт минава през следните 4 основни етапа:

  1. Идея за Фирмен Уеб сайт – Тук в общи линии се оформя идеята за самият уеб проект.
  2. Подготовка на Фирмен Уеб сайт – това са предварителни стъпки преди самата направа.
  3. Направа на Фирмен Уеб сайт – правят се конкретните стъпки, за визуализирането на сайта
  4. Анализ на Фирмения Уеб сайт – това е нов момент, който гарантира една дългосрочна успеваемост.

За всеки етап можем да конкретизираме отделни стъпки, като всяка една от тях изисква отделно внимание. Елиминирането на коя да е от тях впоследствие би довело до слабост в уеб проекта

0
0