КПКОНПИ откри конфликт на интереси при новия директор на болница „Лозенец“ (Обновена)

КПКОНПИ е открила конфликт на интереси при новия директор на болница „Лозенец“ доц. Радосвет Горнев, който наследи на поста уволнения през лятото след 23-годишно управление на бившата правителствена болница проф. Любомир Спасов заради скандални разкрития за незаконни трансплнтации, източване на НЗОК и др. В отговор Горнев заяви, че до този момент до него официално не е стигнало решение на КПКОНПИ, не е запознат със съдържанието му и от медиите разбира за него. Той изрази готовност да обжалва решението, след като го получи и се запознае с него. Той допуска опит да бъде дискредитиран като кандидат за предстоящия конкурс за директор на лечебното заведение.

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. Горнев е гласувал в своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и на 9 юли е подписал допълнително споразумение към трудовия си договор, едновременно в качеството на „работодател“ и „служител“ – т.е. сам със себе си. В хода на проверката на сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, доц. Горнев е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на дружеството на 05.07.2021г., на което е гласувал „за“ собственото си освобождаване като началник на клиника по хирургия към МБАЛ „Лозенец“ и назначаването си като лекар-хирург, в нарушение на разпоредбите на закона. Установено е също, че на 09.07.2021г. е подписал допълнително споразумение едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин, чрез договаряне сам със себе си, той е получавал възнаграждение.

И при двете му действия, правилното и законосъобразно поведение би било да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на интереси.

С решението на КПКОНПИ му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.

Приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

Съгласно закона решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

Горнев е изненадан, подозира опит да бъде дискредитиран

В отговор Горнев заяви, че до този момент до него официално не е стигнало решение на КПКОНПИ, не съм запознат със съдържанието му и от медиите разбирам за него.

„Факт е, че в качеството ми на изпълняващ длъжността изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ до провеждане на конкурс съм обект на чести проверки от различни институции. Приемам това като признак на държавност и желание за добра работа на институциите. Встъпвайки в длъжност установих, че натрупаните проблеми в болницата не са никак малко. Полагам всички усилия да „изкупя“ пред обществото „греховете“ през годините, създавайки добра организация и ред в МБАЛ „Лозенец“, но има и такива, които отказвам да поема, просто защото това е извън моите правомощия. Подхождам с пълно разбиране към интереса и вниманието както към това всяко мое действие да се гледа „под лупа“, така и към това да бъда атакуван. Винаги съм откликвал и съм подавал достоверна и пълна информация относно всяко мое действие и решение, което съм взимал като изпълняващ длъжността изпълнителен директор както пред институциите, така и пред медиите и обществото“, заявява той.

Той посочва, че след като се запознае с решението, ако се налага, ще го оспори пред компетентния български съд по съответния процесуален ред.

„Изненадан съм, че преди да ми бъде връчено решението, в медийното пространство се появява информация за него. Искрено се надявам това да не е породено от факта, че се предполага съвсем скоро да бъде обявен конкурс за Съвет на директорите на МБАЛ „Лозенец“, и целта е да ме дискредитира като потенциален кандидат. Считам, че така представена информация в медиите нарушава презумпцията за невиновност и моите права“, заявява той.

„На 27.10.2021 г. получих „Покана за изслушване“ в КПКОНПИ за 03.11.2021 г. След депозирано заявление от моя страна на 02.11.2021 г., съобразено със сроковете в закона, ми беше даден достъп до доказателствата, които са събрани по реда на ЗПКОНПИ, още на същата дата – 02.11.2021 г. Обръщам внимание, че достъп до документите ми се дава в 15.00 часа на 02.11.2021г., а изслушването ми е насрочено за 10.00 часа на 03.11.2021 г. Поради кратките срокове бях поставен в обективна невъзможност да се явя на т.нар. изслушване пред комисията. Няма как за по-малко от ден да се запозная с документите и да бъда изслушан по тях, а не ми беше дадена възможност за друга дата, въпреки че производството го позволява и съм заявил желание в тази посока“, казва още Горнев.

„Относно твърденията, че съм сключил договор сам със себе си, всъщност мой работодател по този договор е СУ „Св. Климент Охридски“, поради факта, че МБАЛ „Лозенец“ с Решение на МС е определена за университетска. След като се запозная със становището на Комисията, ако се налага, ще го оспоря пред компетентния български съд по съответния процесуален ред. Но едновременно с това искам да подчертая, че аз съм взел решението и заставам твърдо зад него, въпреки голямото натоварване – да продължа да практикувам своята професия и да работя в полза на пациентите, да продължа хирургичната си дейност и същевременно да изпълнявам добросъвестно задълженията си като изпълнителен директор. В допълнение, моралният ми дълг не позволява да остана безучастен към съдбата на пациентите и да преустановя практиката си, имайки предвид и претоварването на всички служители в МБАЛ „Лозенец“, поради натиска върху болницата във връзка с високите нива на прием на тежко болни пациенти с Ковид-19″, казва Горнев.

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradosvet.gornev%2Fposts%2F10224002527683356&show_text=true&width=500″ width=“500″ height=“323″ style=“border:none;overflow:hidden“ scrolling=“no“ frameborder=“0″ allowfullscreen=“true“ allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share“></iframe>

Източник: mediapool.bg

The post КПКОНПИ откри конфликт на интереси при новия директор на болница „Лозенец“ (Обновена) appeared first on Начало.

0
0