Качеството на въздуха у нас се подобрява със скорост от една община годишно

0

0
Намаляването на прекомерното замърсяване на въздуха с фини прахови частици в страната върви със скорост едно община годишно, стана ясно от представени в парламента данни от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Към 2013 г. е имало само една община, в която качеството на въздуха е отговаряло на изискванията, а през 2017 г. са били пет общини, а по предварителни данни за 2018 г. още общини постигат тези резултати, каза екоминистърът по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос за подобряването на качеството на въздуха. Според Димов положителната тенденция се дължи на усилията от всички страни – държава, общини, индустрия и граждани. Екоминистърът припомни, че още в началото на мандата си е посочил като свой първи приоритет справянето с мръсния въздух, който е не само екологичен, но и социален проблем, пряко свързан с качеството на живот и здравето на хората. Той повтори набелязаните мерки за решаване на този проблем в проекта на национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. Той вече бе представен публично и в момента се върви съгласуването му с компетентните ведомства и приемането му от Министерския съвет.. Между 475 и 879 млн. лв. са необходими за изпълнението на тази програма, която залага най-вече на поетапното извеждане от употреба на печки на твърдо гориво в общините с нарушено качество на въздуха и въвеждане на ограничения за движение на автомобилите в зоните с мръсен въздух. Димов каза, че през следващата 2020 г. ще се въведат екоизискванията за печките на дърва и въглища в бита, за да започне подмяната на най-замърсяваните  от тях с пари от европрограми. По оперативна програма „Околна среда“ ще се дадат над 110 млн. лв. на общините с най-прашен въздух, а отделно европейската програма LIFE+ бяха отпуснати безвъзмездни средства със същата цел. Пред журналисти Нено Димов посочи още, че няма да се стигне до финансови санкции за България заради обявените преди два дни три наказателни процедури в областта на околната среда, свързани с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, защитата на уязвими природни зони и докладването на състоянието на морските води. В пленарна зала екоминистърът увери, че рискът от загуба на средства по оперативната програма „Околна среда 2014-2020“ е преодолян. Застрашени са били 57 млн. евро, но била повишена и ускорена ефективността наработата и проблемът вече е преодолян, стана ясно от думите на Димов. Той определи изминалата 2018 г. като успешна от гледна точка на значително нарасналото усвояване на евросредствата.

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0