Икономиката ни забавя растежа в края на миналата 2021 година

Брутният вътрешен продукт на България нараства с 4.5% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата 2021 година, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Това е леко забавяне на икономическия растеж спрямо предходното тримесечие, когато повишението на БВП възлизаше на 5%, става ясно от съобщението. Икономическият ръст на тримесечна база достига 1% според сезонно изгладените данни. Трябва да се отбележи, че експресните оценки подлежат на ревизия, която може да измени окончателната оценка за ръст на БВП на България.
БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на националната статистика за четвъртото тримесечие на 2021 година БВП в номинално изражение достига 38.513 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33.476 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 31.476 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8.283 млрд. лева и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.2%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.3%.

Източник: fakti.bg

The post Икономиката ни забавя растежа в края на миналата 2021 година appeared first on Начало.

0
0