Идея – неплатените такси за етажната собственост да се събират с данъците

0

0
Граждани настояват за въвеждане на санкции срещу неизрядни съседи. Те предлагат неплатените такси за етажната собственост да се събират от общините с местните данъци. Това съобщи Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, пред бТВ. В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството събира коментари и становища по промени в Закона за етажната собственост. Крайният срок за подаване на предложения е до 15 април. Интересът на гражданите е огромен, всеки ден получаваме по 10-15 предложения по темата, каза Благиева. Голяма част от тях са свързани със санкции за неизрядните собственици и регистрацията на етажната собственост в общинските администрации, допълни тя. Редица предложения са направени в подкрепа на идеята таксите за управление и поддръжка, които са дължими и неплатени към етажната собственост, да се подават към общината, която да ги събира в последствие заедно с местните данъци и такси, каза Гергана Благиева. Не стана ясно обаче, ако се въведе този механизъм, как общината ще предоставя събраните от неизрядните съседи такси за общите части, още повече при забавяне на плащането на дължимите имотни данъци. Друг проблем са общинските жилища в панелките, които не са отдадени под наем и стоят празни. За тях местните власти почти никога не плащат дължимите суми за поддръжка на етажната собственост и тези разходи се поделят между останалите собственици, макар общината да е длъжна да участва в общите събрания и в стопанисването на общите части. Според Благиева в момента собствениците на имоти имат повече права отколкото задължения. По тази причина е трудно налагането на санкция към собственик, който не изпълнява решенията на общото събрание в етажната собственост, не плаща дължимите такси за управление и поддръжка на общите части в сградата, както и гласуваните такси за фонд „Ремонт и обновяване“, посочи Благиева. Затова сега се предлага завишаване на задълженията на собствениците и увеличаване правата на общото събрание за санкции към неизрядните собственици. Ефектът, който търсим, е изпълнението и контролът за изпълнение на правилата за управление и поддръжка на общите части в сградата да се повиши, както и да се повиши ангажираността към собствеността, посочи Благиева. Освен към жилището, трябва да се полага необходимата грижа и към общите части, които са дял от всяко жилището. Сред постъпилите предложения има искане да отпаднат таксите за асансьор за живеещите на първи и втори етаж. Това обаче не е добро решение, защото по тази логика, живеещите на първия етаж трябва да бъдат изключени от поддръжката на покрива, но той е обща част и средствата за него се дължат от всички живущи, обясни Благиева. „Целта на промените в Закона за етажната собственост е да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост“, каза Гергана Благиева. Гражданите могат да изпращат своите предложения и коментира зи промени в Закона до 15 април 2019 г. на електронна поща: zues2019@mrrb.government.bg

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0