Засегнатият трудов пазар е в полза на американската икономика

Американският трудов пазар е затегнат. През април имаше 9,3 милиона свободни работни места, но само 6,1 милиона нови наети, според последните дани на Бюрото по трудова статистика. В резултат на това заплатите растат. Тези условия обаче би трябвало да подпомогнат корпоративните печалби и да ограничат инфлационния натиск, пише за Блумбърг Гари Шилинг, президент на едноименна консултантска компания и регистриран инвестиционен съветник, предаде Инвестор.

Без съмнение има натиск върху заплатите, но най-вече при нископлатените хотелиерски и развлекателни работни места. След като американците отново започнаха да пътуват и да се хранят навън, през май имаше 1,59 милиона свободни работни места в този сектор срещу 851 000 в промишлеността. Седмичните заплати в хотелиерството и развлеченията скочиха с 22% спрямо дъното от април 2020 г., в сравнение с 9% за частния сектор като цяло от дъното му през март 2020 г. Една от причините, поради които заплатите в частния сектор не се покачват толкова бързо, е, че глобализацията измести производството на стоки към Азия, намалявайки дела на служителите в промишлеността от целия частен сектор до 8,5% от 22% през 1979 г.

Пазарната сила на служителите от десетилетия се измества от промишлеността към услугите, а отварянето на икономиката ускори тази тенденция, като вдигна търсенето на работници и техните заплати в по-ниско платените сектори. Това принуждава производителите да повишават заплатите, за да се конкурират с офертите в сектора на бързото хранене. Въпреки това, говорим за ребалансиране, а не за началото на спирала заплати-цени в стил 70-те години.

Американският бизнес не може да повиши цените, за да компенсира по-високите разходи за труд, тъй като това ще покани чуждестранната конкуренция – сила, която все още не се бе развила през 70-те години. Освен това, както отбеляза Федералният резерв, американските потребители са с дезинфлационно мислене и не са настроени да приемат по-високи цени. Така че американският бизнес реагира чрез подобряване на производителността. Той се възползва от необходимостта за пестеливо използване на оскъдния трудов ресурс. От дъното през второто тримесечие на 2020 г. реалният брутен вътрешен продукт е нараснал с 10,3%, но заетите извън селското стопанство са се увеличили само със 7,2%. През първото тримесечие на тази година производителността на труда извън селското стопанство се е повишила с 5,4% от последните три месеца на 2020 г. и с 4,1% спрямо година по-рано, както съобщава Бюрото по трудова статистика.

От второто тримесечие на 2020 г. до първото тримесечие на 2021 г. производителността на труда в нефинансовия корпоративен сектор е нараснала с 5,3%, докато заплащането на час се е покачило с 2%. В промишлеността цифрите са съответно 5,5% и 1,2%. Производителността изпреварва не само увеличената заетост, но и ръста в почасовите разходи за труд.

Източник: fakti.bg

The post Засегнатият трудов пазар е в полза на американската икономика appeared first on Начало.

0
0