Енергийният министър: Остават много работа по интерконектора с Гърция

Остават за изпълнение множество дейности и доставки за строителството на интерконектора Гърция – България. Това отговори министърът на енергетиката Александър Николов в рамките на днешния парламентарен контрол на въпрос относно забавяне на изграждането на газовата връзка с Гърция.

Представеният от изпълнителя на интерконектора АВАКС обновен график при удължаване на срока на договора, потвърждава приключване на строителството до 31 декември 2021 г., като датата на търговска експлоатация на газопровода да бъде не по-късно от 1 юли 2022 г. Но съгласно информация от проектната компания Ай Си Джи Би АД, която реализира проекта, изпълнението към момента е в напреднала фаза, но е налице забавяне и строителството не е приключило в посочения срок, коментира Николов.

Данните към 31 декември 2021 г. са заварено трасе от над 179 км, въпреки че АВАКС докладва, че дейностите по изкопаването на траншеите и полагането на тръбопровод са напълно завършени. Информацията на проектната компания показва, че по трасето има множество места, където се извършва свързване на отделни изпълнени отсечки със сумарна дължина приблизително 5 км. Остават за изпълнение множество дейности и доставки, като основното забавяне е доставката на оборудване за кранови възли, доставки на голяма част от оборудването на газоизмервателна станция Комотини, като последните от тях се очакват в края на януари, най-късно в средата на февруари. Има незавършени критични дейности по линейната част, оптични кабели, рекултивация и хидротестове. От тях са завършени 6 от 17, посочи Николов. Завършени са 44 от 46 пресичания, а тези чрез отворен способ са 320 от 370.

Съществени работи има да се свършат и по наземните съоръжения. Към 31 декември 2021 г. изпълнението на газоизмервателна станция Стара Загора е 64,4 процента, а на газоизмервателна станция Комотини – 23,9 на сто. Изпълнението при крановите възли е 18 процента, докато диспечерският център е готов на 32,9 на сто.

Дейността по свързване към съседни оператори – ТАП, ДЕСПА, „Булгартраснгаз“, не е започнала, каза още енергийният министър.

По информация на проектната компания на 10 декември 2021 г. от АВАКС е предявена претенция за удължаване на срока за изпълнение на строителството, която е разгледана на заседание на Ай Си Джи Би. На заседание е решено да се използват всички договорни инструменти, за да се ускори работата на АВАКС. Всякакви договорно предявени претенции ще се разглеждат, само при условие че изпълнителят се ангажира безусловно за приключване на работата по договора и предаване на обекта най-късно през май 2022 г. с цел да бъде постигната датата на търговска експлоатация – юли 2022 г. По предварителна правна оценка претенцията за удължаване на срока е договорно необоснована или просрочена. Очаква се да се приеме решение за налагане на договорната неустойка за забавяне, считано от 1 януари 2022 г., посочи министър Николов, цитиран от БТА.

Източник: fakti.bg

The post Енергийният министър: Остават много работа по интерконектора с Гърция appeared first on Начало.

0
0