Европа отпуска 27,184 млн. евро за мрежата на „Булгартрансгаз“

0

0

С решение на координационния комитет към Механизма за свързване на Европа се отпускат 27,184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за проекта „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система – Фаза 2“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобщиха от дружеството.
 
Дейностите са за рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км. Това са участъците „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“ с дължина 58 км и „ОС Вълчи дол – КВ Преселка“ с дължина около 23 км, посочиха от „Булгартрансгаз“.

Средствата са за доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на двата участъка, както и за свързаните с това дейности по строителен надзор. С рехабилитацията на участъците ще се гарантира по-сигурен и надежден пренос на природен газ. Предвижда се дейностите по рехабилитация на участъците да се изпълняват в периода януари 2019 – юни 2022 година, допълниха от дружеството.
 
Основната цел на проекта от общ интерес „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система – Фаза 2“ е адаптиране на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД към плановете за развитие на инфраструктурата в региона. По този начин ще се осигури техническа възможност за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и нови входни и изходни точки като интерконекторите Гърция-България, България-Сърбия, концепцията за изграждане на Газов хъб „Балкан“, както и плановете за разширение на ПГХ „Чирен“, пише в съобщението.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0