Дълговете вече се събират чрез „алтернативни методи“

0

0
Най-големите кредитори – банките – вече не използват услугите на частните съдебни изпълнители за събиране на дългове, а предпочитат да ги продадат на специализирани колекторски фирми. Поради тази причина Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) отчита в годишния си доклад сериозен спад на заведените дела срещу длъжници от страна на банките. През последните две години Уникредит и ОББ продадоха голяма част от лошите си кредити на частни компании за събиране на дългове. Според съдебните изпълнители причина за новата тенденция са промените в ГПК от 2017 г., които бяха приети с идеята за по-добра защита на длъжниците. Сред тях бе изискването делата вече да се завеждат по постоянния адрес на длъжника. „Длъжниците вече са много добре защитени и масово упражняват правата си да оспорват оценки, да се позовават на несеквестируемост на доходи и имущество, да възразяват срещу прекомерност на обезпечителните мерки и на разноските по изпълнението, съответно да обжалват пред съда действията, които смятат, че са неправилни“, пише в годишния им отчет. Спадът в броя на принудителното изпълнение по искане на банките към техни длъжници е сериозен. От 29 хил. дела през 2017 г. те са намалели до 22 хил. през миналата година. Тези дела вече са само 10% от общата работа на ЧСИ-тата. Едновременно с това обаче се посочва, че големите кредитори са намерили „алтернативни методи“ за събиране на дълговете си. „От друга страна, очевидно кредиторите вместо по съдебен път търсят алтернативни методи за събиране, поради което промените от 2017 г. трябва да се надградят като се даде още по-бърза и по-евтина защита на правата и на двете страни в изпълнителния процес чрез неговата електронизация – електронни търгове и запори, електронен достъп до държавните органи и общините, провеждането на доброволни продажби на имущество, които са изключително полезни за хората, защото им спестяват значителни съдебни разходи и лихви“, пише в отчета на съдебните изпълнители. През миналата година са образувани общо 220 хил. изпълнителни дела. Година по-рано броят им е бил 240 хил. Сериозен е спадът в София – през 2017 г. ЧСИ-тата са образували 89 хил. дела, а миналата година – 51 хил. „Освен че делата намаляват, силно спада и материалният интерес по тях, като масовите вземания вече не са в хиляди, а в стотици левове“, пише в отчета на съдебните изпълнители. Драстичен спад има и в продажбите на имоти от частни съдебни изпълнители. Намалението там е близо 1/4 и търговете са спаднали от 9200 на 7000. През 2018 г. частните съдебни изпълнители са събрали дългове за 1.15 млрд. лв., което е намаление с 95 млн. лв. спрямо предходната година. „През 2018 г. в страната са образувани 20 хил. дела по-малко дела или намаление с 8 %., а събраната сума за пръв път от 13 години намалява“, посочват съдебните изпълнители.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0