ДКК ще внася отчисления от печалбата си в държавната хазна

Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала да внасят в полза на държавата отчисления от печалбата за финансовата 2020 г. Такова решение прие днес Министерският съвет.

Съгласно измененията „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД се включват в обхвата на търговските субекти, които следва да разпределят и внесат в полза на държавата част от печалбата си по годишния финансов отчет за 2020 г. след данъчно облагане. Промяната се извършва с оглед необходимостта от осигуряване на допълнителни приходи в държавния бюджет.

Променя се и срокът за внасяне на сумите по отчислената печалба, съответно разпределения дивидент – от 30 юли на 31 август. С Разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2021 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Източник: fakti.bg

The post ДКК ще внася отчисления от печалбата си в държавната хазна appeared first on Начало.

0
0