Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него

Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него

Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд (КС) да обяви за противоречаща на основния закон част от разпоредба в Наказателния кодекс, с която се отнема автомобил, ако друг е извършил престъпление с него.

Става въпрос за разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „и когато не е собственост на дееца“. Тя се отнася за принудително безвъзмездно отнемане на движими вещи, собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес.

Според текста „превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението“.

Главният прокурор се аргументира, че наказателната отговорност е лична, докато в оспорената от него разпоредба, на практика се санкционират лица за чужда вина. Това противоречи на правовата държава, мотивира искането си Гешев.

Освен това оспорения текст противоречи и на принципа за неприкосновеност на частната собственост и правото на защита, които са залегнали в Конституцията.

Принудителното безвъзмездно отчуждаване на определени от закона движими вещи, принадлежащи на граждани, които нямат отношение към извършеното престъпно деяние, при това без да им е осигурена възможност да защитят интересите си, представлява груба и неоправдана намеса в неприкосновеното право на собственост, мотивира искането си главният прокурор.

Източник: mediapool.bg

The post Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него appeared first on Начало.

0
0