Втората схема за подпомагане на туризма с 30 млн. лв. е готова

Втората схема за ликвидна подкрепа с 30 млн. лв. на туризма е разработена от Министерството на туризма и предстои да бъде одобрена с Постановление на Министерския съвет (ПМС) следващата седмица. Това обяви за TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). След това трябва да бъде внесена за нотификация в Европейската комисия, която трябва да я одобри за около един месец. Стартирането на кандидатстването ще започне през декември. В схемата пише, че безвъзмездните средства за предприятията от туристическия сектор се предоставят еднократно и се използват за оперативен капитал за осъществяваната дейност и попадащи в следните икономически дейности по КИД:

– за „хотелиерство“ всички видове на ниво група 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
– за „ресторантьорство“ кодове на ниво група 56.1, 56.2, 56.3
– за „туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации“ с кодове на ниво група 79.1, 79.9
– за „организиране на конгреси и търговски изложения“ само с код 82.3

– за „други дейности по хуманно здравеопазване“ – 86.90
– за „спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“ с кодове 93.21, 93.29
– за „поддържане на добро физическо състояние“ – 96.04

Безвъзмездните средства ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от оборота през 2019 г., като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

Спадът на оборота за 2020 г. спрямо 2019 г. се изчислява единствено и само по реализирания оборот от дейността, попадаща в код по КИД 2008: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, независимо дали е основен или допълнителен. Когато едно предприятие е упражнявало дейност, попадаща в повече от един от допустимите по схемата кодове, независимо дали е основен или допълнителен. Когато едно предприятие е упражнявало дейност, попадаща в повече от един от допустимите по схемата кодове, независимо дали е основен или допълнителен, оборотът по тях се сумира за определяне на размера на спада.

Реално по схемата ще могат да кандидатстват всички съпътстващи дейности в туризма, а не само хотелиери, ресторантьори, туроператори и агенти, обясни Павлина Илиева. Това са СПА центрове, балнеоложки центрове, рехабилитационни центрове, козметични студиа, фитнес центрове, спортни клубове, увеселителни паркове и др. В изброените кодове влизат около 40 000 фирми. Всяка ще получи помощ средно около 750 лв.

Средствата от 30 млн. лв. са налични с актуализацията на бюджета за тази година, където бяха предвидени общо 70 млн. лева за туризма. За другите 30 млн. лева Министерството на туризма вече задейства процедура, която е за ликвидна подкрепа и ще бъде разпределена между около 20 икономически кода, зад които стоят около 44 000 фирми. Тя е изпратена за одобрение в ЕК.

Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева обяви миналата седмица, че е подготвена и другата мярка за 6 млн. лева, които са предназначени само за туроператорите за възстановяване на суми на клиенти за неосъществени пътувания. За оставащите 4 млн. лева, които са за екскурзоводите, от Министерството също готвят постановление. От тази мярка обаче са изключени планинските водачи, тъй като изрично не са посочени в актуализацията на бюджета. Ирена Георгиева обясни, че физическото разпределяне на парите при положение, че са налични всички нормативни актове до края на годината, би могло да се осъществи и в началото на 2022 година. Според нея ако не се оползотворят до края на годината има финансов механизъм да не бъдат загубени, а да се запазят и за 2022 г.

Източник: fakti.bg

The post Втората схема за подпомагане на туризма с 30 млн. лв. е готова appeared first on Начало.

0
0