Българският турист си остана в родината

0

0

През второто тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 931 700 български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 93.0%, са пътували само в страната, 6.1% – само в чужбина, а 0.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 429 100, или 46.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 – 44 години – 94.7% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 – 64 години е 7.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.0%), така и в чужбина (52.1%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През второто тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 213 500, или 90.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.8%, а на тези в чужбина – 69.3%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 40.3%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 36.9%.

През второто тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 193.52 лв. в страната и 597.17 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 187.48 лв. в страната и 1 012.65 лв. в чужбина.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0