Българите и Арабо-византийската война според двата преписа на хрониката на Михаил Сирийски

Текстът, който ще прочетете в следващите редове, е превод през френски език на „Хроника“-та, написана на сириак (сирийски) през XII век. Пасажът се отнася до похода на Маслама срещу Константинопол (717-18г.) и участието на българите в Арабо-византийската война. Преводът е допълнен с бележки под линия, дело на историка д-р Александър Стоянов. Глава XVIII – За […] …read more

Source:: Българите и Арабо-византийската война според двата преписа на хрониката на Михаил Сирийски

0
0