Бонуси за бизнесмени от Пиринско, вижте за какво…

Нова възможност за малките и средните предприятия бе представена днес в Благоевград. Те могат да получат безвъзмездно финансиране от 100 000 лв. до 1 000 000 лв., за подобряване на производствения капацитет, конкурентоспособност и засилване на експортния си потенциал, по процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия.

Проектни предложения на кандидати, които са със седалище на територията на Благоевградска област или планират да извършат повече от 70% от инвестицията си по проекта на територията на областта, ще получат допълнителен брой точки по време на техническата оценка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.

Зам.-директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Илияна Илиева и експерти от дирекцията представиха в детайли Условията за кандидатстване, критериите за оценка и условията за изпълнение на проектните предложения, на информационна среща днес.

Представителите на бизнеса имаха възможност да зададат конкретни въпроси, на които получиха отговор от експертите на Управляващия орган по програмата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 16.30 часа на 21 май 2019 г. Кандидатстването се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр.

Материалът Бонуси за бизнесмени от Пиринско, вижте за какво… е публикуван за пръв път на Региона Бг.

0
0