Безплатни прегледи при ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“- Люлин

0

0
Безплатни прегледи при ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“- Люлин

Най-новият клон от медицински комплекс „Софиямед“ – ДКЦ „Софиямед“-Люлин обявява безплатни консултативни прегледи от ендокринолог. Те ще се извършват от д-р Ина Стоянова и д-р Петар Стояновски от 1-ви до 12-ти юни от 8:00 до 10:00ч. и от 16.30 до 18.30ч. на адрес бул.“Джавахарлал Неру“ 23, ж.к.Люлин 7 само след предварително записване на тел. 02 465 0003.
По лекарска преценка и необходимост на пациентите ще бъде извършвано и ехографско изследване на щитовидна жлеза.

Болестите на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата са едни от най-често срещаните в медицинската практика. Те засягат и двата пола и могат да се наблюдават във всяка възраст. Именно затова и тяхната профилактика е от изключително важно значение.

ДКЦ „Софиямед“-Люлин осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ по над 20 медицински направления. Разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории по Клинична лаборатория и Образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс, последно поколение скенер и рентген. В ДКЦ „Софиямед“-Люлин се извършват микробиологични и вирусологични изследвания, както и изследвания по клинична патология и трансфузионна хематология.

ДКЦ „Софиямед“ Люлин разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:
• Аудиометрия
• Ехокардиография
• 24 часа ЕКГ холтер
• Функционално изследване на дишането
• Ехо доплер на съдове
• Отоневрологично изследване

На територията на диагностично-консултативният център има и кабинети на лични лекари. ДКЦ „Софиямед“ Люлин има сключен договор с НЗОК и здравноосигурителни и застрахователни фондове.

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0